Tidslinjer 1+2 | Kapittel 13 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 2656
  • PDF

Tidslinjer 1+2 | Kapittel 13 | Sammendrag

Et sammendrag av kapittel 13 "Demokratisering og nasjonsbygging i Norge" i boken "Tidslinjer 1+2".

Sammendraget svarer på hvorfor 1814 var et viktig år og tar for seg begreper som grunnlov, parlamentarisme, nasjonsbygging og unionsoppløsning.

Innhold

1814 Hvorfor et viktig årstall?
Kristian Fredrik
Grunnlov
Krig med Sveige
Parlamentarisme
Nasjonsbygging
Unionsoppløsningen

Utdrag

1814 Hvorfor et viktig årstall?

1. Ut av unionen med Danmark og inn i union med Sverige. Fra fullstendig underlagt og til et selvstendig land med selvstendig styre (personalunion→felles konge og utenriksminister).
2. Del av enevelde, det avskaffes, blir konstitusjonelt monarki(grunnlov). Årsaker: Les Norge fikk frihet i gave?

Norge fikk friheten i gave?

Argumenter:
• Storbritannia presser Danmark inn i en tapende union
• Russland presser Sverige inn i en seirende union
• Kristian Fredrik ga de spillerom og vekker ildsjelene, Sverrup og stormakter overtalte Fredrik til å bli folkevalgt og ha et konstitusjonelt styre.
• Det var ingen rundt som ville at Norge skulle få frihet, men det er de som ga rom til norske som kjempet seg til den

Norges reise mot frihet starter i 1807, da britene prøver å få D-N med på en avtale om at de skal disponere krigsflåten for dem. D-N svarer nei og flåteranet skjer, dette sender Danmark inn i union med Napoleon. Dette regnes som begynnelsen på slutten for D-N, siden dette senere får skylden for unionsoppløsningen. Hvis vi hopper over til Sverige i 1808, så har Russland tatt Finland fra Sverige, som ønsker å ta den tilbake for å få tilbake sin status som stormakt i Norden. På dette tidspunktet har det nettopp skjedd et statskupp i Sverige og de står uten tronarving. De prøver da å få Jean Baptist Bernadotte til å bli tronarving i Sverige. Han har penger og evne til å ta tilbake Finland, som en av Napoleons beste generaler. Karl Johan som han så kaller seg, innser at det ikke funker og skifter strategi, han bestemmer seg for å ta Norge fra Danmark. Han går i union med Russland og blir lovet Norge som premie. Noe som er spesielt fordi han går mot sin tidligere sjef. Så på en måte kan du si at Storbritannia og Russland sine handlinger i disse årene legger grunnlag og skaper et spillerom for Norge til å kjempe for sin frihet. Norge hadde altså ingen ting å si for at unionen med Danmark skulle bli oppløst.

Når krigen begynner å gå mot sin ende, og man innser at Napoleon kommer til å tape, da tar Karl Johan og forsikrer seg om at han skal få Norge ved å true med å gå inn i Danmark og ta begge land. Svenske og danske soldater møtes i Kiel og Kieltraktaten blir til 14. januar 1814. Dette var en avtale om at Danmark avsto Norge til Sverige, stormaktene støttet dette.

Terje Vigen → Dikt av Henrik Ibsen, om en sjømann som trosset den britiske blokaden mellom Danmark og Norge, som hadde ført til hungersnød i Norge. Han ble fanget av britene og sendt i krigsfangenskap i Storbritannia (prisonen).
Fri forfatning → Eller en konstitusjon/grunnlov. Folket ønsket en fri forfatning som sikret alle stemmerett og like rettigheter... Kjøp tilgang for å lese mer

Tidslinjer 1+2 | Kapittel 13 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.