Tidslinjer 1: Test deg Selv - Svar på Historie Oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • Godkjent
 • 2
 • 597
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Tidslinjer 1: Test deg Selv - Svar på Historie Oppgaver

Svar på test deg selv oppgaver på side 68 i Historieboken Tidslinjer.

Lærers kommentar

Godkjent

Innhold

Hva er en demografisk krise?
Hvorfor sank dødeligheten i Norge i tidsrommet 1750-1850?
Hvorfor ble poteten så viktig i Norge?
Hvorfor kan vi si at befolkningsveksten førte til proletarisering i jordbrukssamfunnet?
Hvorfor førte ikke befolkningsveksten til krise og matmangel etter 1815?
Det økte sildefisket etter 1809 fikk betydning på flere områder. Hvilke?
Forklar hvorfor mangesysleriet kunne gi økonomisk trygghet for en familie.
Hvorfor ble det krise i trelastnæringen på begynnelsen av 1800-tallet, og hvilke virkningen fikk krisen?
Hvorfor kan vi si at fødsel avgjorde menneskets plass i samfunnshierarkiet før 1850?
Hva menes med sekularisering?

Utdrag

TEST DEG SELV SIDE 68
1. Hva er en demografisk krise?
- En demografisk krise er når svært mange mennesker dør, og man kan konstatere med en tydelig nedgang i folketallet.

2. Hvorfor sank dødeligheten i Norge i tidsrommet 1750-1850?
Dødeligheten sank på grunn av:
- Bedre og mer variert kosthold.
- Betydelig økning i matproduksjonen, folk dyrket mer korn og husdyrholdet økte.
- Poteten dukket opp i Norge, og hjalp under hungersnøden i 1809. Den inneholdt mye C-vitamin og den er veldig kaloririk. Poteten kunne gi opp til 4 ganger så mye mat som korn på samme dyrkningsareal.
- Folk begynte å spise mer sild, for den var så rik på proteiner og vitamin A.
- Denne kombinasjonen av mat ga folket en større motstandskraft mot sykdommer og dødeligheten sank... Kjøp tilgang for å lese mer

Tidslinjer 1: Test deg Selv - Svar på Historie Oppgaver

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 22.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  jøvelig bra :D! liker dette