Sammendrag | Tidslinjer 1 og 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 176
 • 62865
 • PDF

Sammendrag | Tidslinjer 1 og 2

176 siders sammendrag av bøkene Tidslinjer 1 og Tidslinjer 2 i historie, alle kapitler er med. Sammendraget er delt inn i flere små delemner og er skrevet i stikkord og korte avsnitt med de viktigste opplysningene fra boka.

Tidslinjer 1 Aschehoug
Tidslinjer 2 Aschehoug

Lærers kommentar

Laget på eget initativ i forbredelse til eksamen

Elevens kommentar

Er helt sikkert noen skrivefeil jeg har oversett, men ellers tror jeg den holder godt til sitt formål.

Innhold

Historie Tidslinjer 1
Del 1: Fram til 500 e.kr! 10
Kap 1: Menneskets tidlige utvikling! 10
Kap 2: Den greske og romerske antikken! 13
Kap 3: Norsk forhistorie! 18
Kap 4: Islams verden! 21
Kap 5: Kina - Midtens rike! 24
Kap 6: Tidlig middelalder i Europa! 27
Kap 7: Høy- og seinmiddelalder i Europa! 30
Kap 8: Vikingtiden! 34
Kap 9: Norsk middelalder! 37
Kap 10: Det nye Europa tar form! 41
Kap 11: Oppdagelser, kolonier og slavehandel! 45
Kap 12: Enevelde og opplysningstid i Europa! 49
Kap 13: Den dansk-norske unionen! 53
Kap 14: Norge fra nedgang til vekst ! 58
Tidslinjer 2
Del 4: ca 1650-1850! 61
Kap 15: Den første industrielle revolusjon! 61
Kap 16: Kampen for frihet og demokrati! 64
Kap 17: Det førindustrielle Norge! 72
Kap 18: Demokratiet slår rot i Norge! 75
Del 5: 1850-1914! 80
Kap 19: Industrialisering og internasjonal handel! 80
Kap 20: Imperialismens tidsalder! 85
Kap 21: Nasjonalisme og Demokratisk utvikling! 91
Kap 22: Det moderne Norge tar form! 97
Kap 23: Nasjonsbygging og demokratisering! 101
Del 5: 1914-1945! 106
Kap 24: Den første verdenskrig! 106
Kap 25: Krisetid! 111
Kap 26: Kommunisme og Facisme! 116
Kap 27: Den annen verdenskrig! 121
Kap 28: De vanskelige mellomkrigsårene! 126
Kap 29: Det okkuperte Norge! 130
Del 6: Etter 1945! 135
Kap 30: internasjonale konfliktlinjer! 135
Kap 31: Sovjetunionen og øst-Europa! 143
Kap 32: Velstand og vekst i den rike verden! 149
Kap 33:Frigjøring og utvikling i den 3. Verden! 156
Kap 34: På vei mot velferdsstaten! 165
Kap 35: Et mangfoldig samfunn! 170
Kap 35: Inn i ett nytt årtusen! 176

Utdrag

Historie Tidslinjer 1+2
Del 1: Fram til 500 e.kr
Kap 1: Menneskets tidlige utvikling

De første menneskene
- Evnen til å kontrollere miljøet rundt oss definerer oss som mennesker
- Språk, selvbevissthet og evne til problemløsning er typisk mennesklige egenskaper

Menneskets utvikling
- Skilte lag med apene for omtrent 5 mill år siden
- Homo Habilis levde i Afrika for 2,5 mill år siden, forsvant for 1,5 mill år siden
- Homo Erectus omtrent 1,7 mill år siden, lagde redskaper og kunne gjøre opp ild
- Homo Sapiens omtrent 600 000 - 200 000 år siden. Opphav til Sapiens Sapiens og

Neandertalene
- Homo Sapiens Sapiens ferdig utviklet 150 000 - 170 000 år siden. Utvandring startet for
omtrent 100 000 år siden. Nesten alle deler av verden befolket for 12 000 år siden
- Neandertalere døde ut for omtrent 25 000 år siden (hule ved Gibraltar)... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Tidslinjer 1 og 2

[185]
Brukernes anmeldelser
 • 05.06.2015
  Imponerende arbeid som er lagt ned her, med tanke på hvor lang tid dette må ha tatt! Som andre nevner er det en del skrivefeil, men dette er jo tross alt et notatdokument, ikke en stil. Jeg lot dog merke til en feil. Det står at Athen og Perserne kriger mot hverandre fra 431 til 404. Det er feil, det er Athen og Sparta som kriger mot hverandre på denne tiden, etter å ha slått Perserne sammen.
 • 08.06.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Du skriver Del 1: tiden fram til 500 e.kr, men så nevner du ingen ting om f.kr eller e.kr videre. Du skriver bare f.eks. 20.000 år siden. Skulle vært fint om du kunne skrevet for eksempel hva som skjedde når vi nådde 500 e.kr. Sånn den er nå er det bare rotete, så hvis man ikke har lest og forstått boka er den litt meningsløs. Fin å pugge og repetere da.
 • 29.04.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den er ikke god nok og er ikke utfyllende nok. Du trenger å ha boka hvis du skal forstå hva som står her
 • 09.06.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Nokså bra