Tidslinje over Norsk Språkhistorie

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 1
 • PDF

Sammendrag: Tidslinje over Norsk Språkhistorie

Her får du en ordentlig god og oversiktlig tidslinje som gir deg overblikk over norsk språkhistorie helt fra urnordisk tid og fram til i dag.
Tidslinjen inkluderer alle perioder i norsk språkhistorie og fokuserer spesielt på tiden rundt språkstriden på 1800-tallet.

Tidslinjen vår er delt inn i overordnede språkhistoriske perioder som urnordisk tid, norrøn tid, mellomnorsk tid, dansketiden, språkstriden på 1800-tallet osv. Vi har dessuten fremhevet de viktigste begivenhetene under hver periode.

Tidslinjen tar for seg følgende perioder:
- Urnordisk tid
- Norrøn tid
- Mellomnorsk tid
- Dansketiden
- Språkstriden på 1800-tallet
- Språkpolitikk 1900-1940
- Språkpolitikk 1945 til i dag

Utdrag

Tidslinje over Norsk Språkhistorie
Urnordisk tid (ca. 200-700)
Norrøn tid (ca. 800-1350)
Mellomnorsk tid (ca. 1350-1550)
Dansketiden (ca. 1550-1814)
Språkstriden på 1800-tallet (ca. 1830-1892)
Språkdebatten I 1830-årene (Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven, P.A. Munch, Jonas Anton Hielm, Ludvig Kristensen Daae, Knud Knudsen)
Asbjørnsen og Moe utgir de første samlingene av norske folkeeventyr – skrevet på dansk, men preget av fornorsking (1841-44)
Ivar Aasens rejse fra bygd til bygd (1842-46)
Knud Knudsens forslag til et nytt skriftspråk, en fornorsking av dansk, et riksmål (1845)
Ivar Aasen udgiver det norske Folkesprogs Grammatik (1848), Ordbog over det norske Folkesprog (1850) og Prøver af Landsmaalet (1853)
Rettskrivningsreformen 1862: Deler av Knudsens program settes …... Kjøp tilgang for å lese mer

Tidslinje over Norsk Språkhistorie

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 13.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra, god og lett oversikt. Fint at beskrivelsene er slik språket var på den tiden, gjør det lettere å forstå hvordan språket endret seg.
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig egnet for å få en enkel oversikt over språkhistoriens hendelser
 • 24.03.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Oversiktlig
 • 25.09.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra og viktig oversiktig