Therese Johaug | Konkurrentanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 6
  • 13
  • 3286
  • PDF

Therese Johaug | Konkurrentanalyse

Her har du en konkurrentanalyse i forbindelse med Therese Johaug. Oppgavene som besvares lyder som følger:

1. Ta utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen og vurder ulike strategier for Johaug sin videre utvikling.
2. Gjennomfør en konkurrentanalyse av Johaug. (Som om du jobber for et konkurrerende merke).
3.
a. Vurder sammenhengen mellom en organisasjons samfunnsansvar og omdømme i lys av denne saken.
b. Hva kan sportsmerket Johaug gjøre for å ta samfunnsansvar og skaffe seg et godt omdømme?

Lærers kommentar

Utmerket besvarelse, litt trekk for å setningen "Ekspansjonsmatrisen BESTÅR..", istedenfor: "ekspansjonsmatrisen er en av to forskjellige vekststrategier"

Utdrag

1. Ta utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen og vurder ulike strategier for Johaug sin videre utvikling.

For å ta utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen, må jeg først introdusere den. Med ekspansjonsmatrisen, ser man på hvilken strategi bedriften burde ta utfra produktet og markedet. Ekspansjonsmatrisen består av to forskjellige vekstrategier, som man deler i to forskjellige grupper:

• Vekst gjennom ekspansjon
• Vekst gjennom integrasjon

Disse strategiene sier noe om hvordan bedriften voksner og utvikler seg etter den er etablert, og er en pekepinn på hvordan bedriften burde angripe markedet.

Vekst gjennom ekspansjon forklarer veiene du kan gå for å styrke din posisjon i markedet. Da har vi fire forskjellige strategier som er sentrale for dette:

• Markedsinntrenging, hvor man har et eksisterende produkt i et eksisterende marked. Her kan man enten forsøke å vinne markedsandeler fra konkurrenten, eller utvide markedet slik at nye segmenter i markedet vil kjøpe ditt produkt
• Markedsutvikling, dette er når man har et eksisterende produkt som man introduserer for et nytt marked. Her kan man finne et nytt marked for produktet og finne spesielle segmenter som kan være interesserte.

...

2. Gjennomfør en konkurrentanalyse av Johaug. (Som om du jobber for et konkurrerende merke).

Konkurrentanalyse av Johaug
En konkurrentanalyse går ut på å analysere en og en konkurrent hver for seg. I denne analysen vil jeg analysere Therese Johaug sitt merke, Johaug. En konkurrentanalyse består av fire deler, som burde besvares:

• konkurrentens nåværende strategi
• konkurrentens antagelser om bransjen og seg selv
• konkurrentens atferd, kompetanse og ressurser
• konkurrentens mål for fremtiden

Nå vil jeg analysere Johaug i henhold til de fire delene som analysen er bygd opp av. Da kan vi finne ut av hva konkurrenten gjør, vil gjøre og hvorfor de tar de valgene de tar.

Konkurrentens nåværende strategi
Konkurrentens nåværende strategi kan være vanskelig å finne, fordi noen har tydelige og klare strategier, mens andre baserer bedriften sin på mer tilfeldighet. For å forutse hvem som kommer til å kjøpe klær hos konkurrenten, må man få dette punktet så rett som mulig. Johaug vil jeg si arbeider med en nisjestrategi, hvor man fokuserer på små særegne segmenter i markedet, og dette kan man spesielt se på typen av klærne hun selger, og at de kun er for jenter.

...
3. a. Vurder sammenhengen mellom en organisasjons samfunnsansvar og omdømme i lys av denne saken.
Som alle bedrifter så har Therese Johaug et samfunnsansvar. Samfunnsansvaret definerer vi med syv kjerneområder. Disse områdene er:

1. Organisasjonsstyring
2. Menneskerettigheter
3. Arbeidsforhold
4. Miljøet
5. Hederlig virksomhet
6. Forbrukerspørsmål
7. Lokalsamfunnsengasjement og -utvikling

Et godt samfunnsansvar er av organisasjonen World Business Council for Sustainable development beskrevet slik: “Bedriftenes samfunnsansvar er en forpliktelse bedriften har til å skape en bærekraftig økonomisk utvikling i samarbeid med de ansatte, deres familie, lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig, for å øke vår alles livskvalitet” .

Om Johaug merket og dopingskandalen, så vil jeg velge å legge vekt på det mest sentrale punket av kjerneområdene, nemlig hederlig virksomhet. Generelt så står det lite om hvor klærne hennes produseres, hvem som produserer dem og lønnen til disse. Jeg sjekket gjennom en rekke sider, men fant ikke denne informasjonen, og velger da å gå rett på dopingsaken og hennes samfunnsansvar om en hederlig virksomhet.

...

b. Hva kan sportsmerket Johaug gjøre for å ta samfunnsansvar og skaffe seg et godt omdømme?

Jeg tenker at bedrifter har et samfunnsansvar med tanke på de kommende generasjonene. Det kan være lett å tenke veldig kortsiktig, men om en organisasjon skal være bærekraftig, altså at det lønner seg for bedriften og det er en fornybar kilde, så må det mye planlegging og det må være nøye gjennomtenkt. Dette kaller man også for CSR, som står for Corporate Social Responsibillity, og definerer samfunnsansvaret bedrifter har, for å skape en bærekraftig økonomisk utvikling. Det er viktig med bærekraftige bedrifter som fokuserer på fornybare kilder, for at de kommende generasjonene skal ha de samme godene og mulighetene som vi har i dag. Ved å ha et godt samfunnsansvar så kommer også et godt omdømme over tid, og derfor mener jeg det er gunstig av Therese Johaug å ha kontroll over de syv kjerneområdene innenfor samfunnsansvar. Omdømme er et begrep som kan brukes om en bedrift, og handler om hvilke meninger omverdenen har om det som bedriften leverer og det som forventes av den... Kjøp tilgang for å lese mer

Therese Johaug | Konkurrentanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.