Therese Due og Diginett AS | Forbrukerkjøpsloven og angrerett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Rettslære 2
  • 4
  • 2
  • 883
  • PDF

Therese Due og Diginett AS | Forbrukerkjøpsloven og angrerett

Dette er en prøvebesvarelse i Rettslære 2 vedrørende forbrukerkjøpsloven og angrerett. Tvisten som løses her omfatter de to partene Therese Due og Diginett AS. Due forlanger å få returnert kjøpesummen av en GPS hun har kjøpt hos Diginett AS på grunn av en mangel. Due hevder dessuten at hun har rett til å angre på kjøpet, siden det ble gjort på nettet.

Utdrag

Oppgaven dreier seg om en tvist mellom Therese Due og Diginett As. Due forlanger å kjøpesummen tilbake og hevder samtidig at det er en mangel ved GPS-en. Due hevder likeså at hun også kan angre på kjøpet siden kjøpet ble gjort på nettet.

Diginett As avviser kravet hennes, etter deres mening har hun ikke lenger reklamasjonsrett. Samtidig hevder de også at en feilmåling i høyde over havet ikke er grunnlag for mangel så lenge de andre funksjonene fungerer.

Rettstvisten drøftes og løses ved hjelp av forbrukerkjøpsloven av 2002, ettersom at det er salg til en forbruker hvor selgeren opptrer i næringsvirksomhet, jf. §1.

For at en gjenstand eventuelt skal ha en mangel må visse krav være oppfylt. Etter bestemmelsene i fkjl. §16(a) har en ting en mangel dersom tingen ikke er i samsvar med kravene i §15. Etter fkjl. §15(b) skal tingen svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Det kommer frem i oppgaven at GPS til Due viser feil høyde, hun sjekker flere ganger om høyden til GPS stemmer med kartet hun har med seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Therese Due og Diginett AS | Forbrukerkjøpsloven og angrerett

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.