Tester rettet mot langrenn | Treningsplanlegging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • 5
  • 15
  • 3676
  • PDF

Tester rettet mot langrenn | Treningsplanlegging

Her finner du en treningsplanlegging som tar for seg tester. Rapporten inneholder en definisjon av tester og hensikten med dem, forklaring på begrepene valid og reliabel, et testbatteri og en testveileder med generelle og idrettsspesifikke tester rettet mot langrenn. Rapporten inkluderer også egne testresultater og en konklusjon.

Lærers kommentar

En veldig oversiktlig og godt gjennomarbeidet rapport med gode refleksjoner og vurderinger. Kunne hatt med litt mer detaljert testveileder (pushups), og hatt sit-ups som test i stedet for pushups, da denne er mer relevant. Kunne hatt litt mer om reliabilitet på noen av testene. 5+.

Elevens kommentar

Rapporten er grundig og oversiktlig, den har med alle definisjoner og begrunnelse av disse. Det som kunne vært gjort annerledes var å ha sit-ups som test i stedet for pushups, siden jeg allerede hadde en utholdende styrketest på muskulaturen i armene.

Innhold

1.0 Generelt om tester .s. 3
1.1 Definisjon s. 3
1.2 Hensikten med tester .s. 3
1.3 Valid og reliabel s. 4

2.0 Testbatteri og testveiledere s. 5
2.1 Testbatteri s. 5
2.2 Skriftlig testveileder s. 7

3.0 Resultater og vurderinger s. 10
3.1 Testresultater s. 10
3.2 Konklusjon s. 11

4.0 Kilder .s. 12

Utdrag

INNLEDNING

Som et ledd i treningsplanleggingen i fase 1, skal man kjenne til de grunnleggende treningsprinsippene. Kontroll er et av treningsprinsippene, og det er på grunn av dette treningsprinsippet at testene gjennomføres. Testing er en kontrollerende faktor på det vis at de gir en eller annen form for informasjon om treningen.

I denne rapporten skal jeg derfor ta for meg tester, som en del av treningsplanleggingen, og hvilke tester som er best egna for min idrett og hvordan disse gjennomføres. Hva er det som gjør at testen er pålitelig og sammenliknbar, slik at retesten gjennomføres under like forhold? Hva er et testbatteri, og hva er en testveileder? Jeg skal også vise til egne testresultater med tanke på tidligere resultater og arbeidskrav for idretten langrenn.

1.0 Generelt om tester


1.1 Definisjon
“En test er en standardisert og normert prøve som blir brukt til å måle kroppslige eller psykiske egenskaper eller tilstander.” (Treningslære 2012 s.461, Gjerset m.fl.) Det vil si at test er en øvelse som blir gjennomført på samme måte fra gang til gang, og der resultatet måles og vurderes. Testen forteller oss altså hvilket nivå en ligger på i forhold til tidligere resultater, og kan gi en pekepinn på om man er i rute med tanke på kommende konkurranser.
Innenfor testing i idretten har vi to typer tester: generelle tester og idrettsspesifikke tester. De generelle testene tester basisferdighetene innenfor fysiske, psykiske, tekniske og koordinative ferdigheter. Dersom man driver idrett mest av helsemessige årsaker der å få mosjon er målet, er det nok med de generelle testene. Enn generell test kan f.eks. være bip-test i utholdenhet, flest mulig pushups, eller planken så lenge man klarer innenfor utholdende styrke.

...

1.2 Hensikten med tester
Som nevnt i innledningen blir testene gjennomført som følger av treningsprinsippet kontroll. Tester blir gjennomført for å redegjøre noen resultater. Disse testresultatene kan brukes som tilbakemelding på hvilken effekt den foregående treningen har vært som et ledd i evalueringsprosessen, et mål på egen kapasitet i forhold til arbeidskravene, eller som utgangspunkt til en kommende treningsperiode.
Derfor kontrolleres prestasjonsutvikling blant annet gjennom sammenlikninger fra tidligere testing og re-test. En retest er når du gjennomfører en testøvelse på ny etter en... Kjøp tilgang for å lese mer

Tester rettet mot langrenn | Treningsplanlegging

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.