Test Deg Selv: handel, imperialisme og reformasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1329
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test Deg Selv: handel, imperialisme og reformasjon

Grundig besvarelse av "test deg selv"-spørsmålene på side 224 og side 246 i Historie for Vg2.

Innhold

TEST DEG SELV – s. 224

1. Hvorfor økte handelen mellom europeiske land på 1400-tallet?
2. Hva var Hansaforbundet?
3. Hvordan fungerte forlagssystemet, og hva kan dette ses som en forløper til?
4. Hva er et laug?
5. Hva ligger i uttrykket ”byluft gjør fri”?
6. Hva betyr ordet renessanse?
7. Hva var de viktigste årsakene til at Martin Luther brøt med pavekirken?
8. Hva vil det si at det ble opprettet statskirker i de protestantiske landene?
9. Hvorfor kunne Russland framstå som sentrum for den gresk-ortodokse kirken fra midten av 1400-tallet?

TEST DEG SELV – s. 246
10. Når fikk Russland sin første tsar, og hvorfor tok de russiske herskerne denne tittelen?
11. På hvilket tidspunkt nådde det osmanske riket sin største utstrekning, og hvilke områder omfattet det da?
1. Hvorfor var det så viktig å finne sjøveien til India, og hvorfor var Portugal og Spania de første europeiske landene som kastet seg ut i dette kappløpet?
2. Hvorfor ga Kristoffer Columbus den amerikanske urbefolkningen navnet ”indianere”?
3. Hvorfor klarte spanierne å erobre de store rikene i Latin-Amerika på så kort tid?
4. Hvilke metaller og landbruksvarer hentet kolonimaktene fra Latin-Amerika?
5. Hva var de viktigste kjennetegnene ved de latinamerikanske kolonisamfunnene?
6. Hvor i Amerika havnet de fleste av slavene som ble hentet fra Afrika, og hva har dette hatt å si for befolkningssammensetningene i enkelte land i dag?
7. På hvilke måter skiller koloniseringen av Nord-Amerika seg fra koloniseringen av områdene lenger sør?
8. Hvilke virkninger fikk slavehandelen for Afrika?
9. Hva gikk trekanthandelen ut på?
10. Når fant den første jordomseilingen sted, og hvilke nye kunnskaper førte den med seg?

Utdrag

"TEST DEG SELV – s. 224:
1. Hvorfor økte handelen mellom europeiske land på 1400-tallet?
Befolkningsvekst og spesialisering av vareproduksjon i forskjellige geografiske områder bidro sterkt til at handelen økte. Dette førte igjen til byvekst i England, Frankrike, Nederland, Tyskland og Skandinavia. Opprettelsen av Hansaforbundet ga også et oppsving i handelen.

Fyrster og konger bidro også til å fremme handel på tvers av landegrensene, da for å skaffe seg toll- og skatteinntekter, spesielt fra de pengesterke kjøpmennene som holdt til i byene. Da veiene var både få og dårlige, ble mesteparten av varene fraktet på elver og langs kysten."... Kjøp tilgang for å lese mer

Test Deg Selv: handel, imperialisme og reformasjon

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 13.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Til tross for at dette besvarte spørsmålene fra boken godt, var svarene nesten ordrett kopiert fra tidslinjer boken.
 • 14.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra besvarte oppgaver, slapp unna annmerkning takket være denne :-)
 • 21.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra svar, jeg brukte denne som fasit som var veldig bra
 • 12.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Gode notater. De hjalp meg veldig mye :)