Test Deg Selv: Nasjonsbygging og Demokratisering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Godkjent
 • 3
 • 1048
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test Deg Selv: Nasjonsbygging og Demokratisering

Oppgaven inneholder alle test deg selv spørsmalene fra kapittel 9 ("Nasjonsbygging og Demokratisering") i læreboken "Tidslinjer 2" i Historie.

Lærers kommentar

Gode og konkrete svar. Spørsmål 4 og 10 kunne vært litt mer utfyldene.

Innhold

Kap. 9 Test deg selv
1. Hva ville forfatterne Welhaven og Wergeland at man skulle gjøre med det danske skriftspråket i Norge?
2. Nevn noen kunstuttrykk som knyttes til nasjonalromantikken i Norge.
3. Hvilken politikk førte myndighetene overfor grupper med en annen etnisk bakgrunn enn nordmenn flest på slutten av 1800- tallet?
4. Hva er en embetsmann? Hvilken posisjon hadde embetsmennene i det norske politiske systemet på 1800- tallet?
5. Hvilken betydning fikk skoleloven av 1860?
6. Hva menes med motkulturer? Hvilke motkulturer sto sterkt i Norge på 1800-
tallet?
7. Forklar hvorfor statsrådsaken var så omstridt.
8. Hvilke konsekvenser fikk innføringen av parlamentarismen for det politiske systemet i Norge?
9. Nevn noen årsaket til at unionsspørsmålet ble tatt opp til debatt i 1890- årene.
10. Hvordan stilte Venstre og Høyre seg til unionen med Sverige?
11. I 1905 ble det gjennomført to folkeavstemninger. Hva handlet disse om, og hva ble resultatet av dem?

Utdrag

"Kap. 9 Test deg selv:
1. Hva ville forfatterne Welhaven og Wergeland at man skulle gjøre med det danske skriftspråket i Norge?
- Welhaven ville beholde det danske skriftspråket for å bevare forbindelsen til dansk kultur, som de så på som mer verdifull enn den norske. Wergeland ville utvikle det danske språket gradvis i en retning av norsk ved å ta inn norske ord og bøyningsformer i det danske skriftspråket.

2. Nevn noen kunstuttrykk som knyttes til nasjonalromantikken i Norge.
- Asbjørnsen og Moe reiste rundt i landet og skrev ned folkelige eventyr og sagn.
- Presten Magnus Brostrup samlet inn folkeviser og komponisten Ludvig Lindemann folkeviser.
- «Luren» skrevet av Maurits Hansen, 1819
- «Brudeferden i Hardanger», malt av Adolph Tidemand og Hans Gude i 1848.
- Edvard Grieg- komponist, mange av verkene bygde på norske folketoner, og han samarbeidet med forfattere om å lage melodier til nasjonalromantiske dikt og sanger."... Kjøp tilgang for å lese mer

Test Deg Selv: Nasjonsbygging og Demokratisering

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 05.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra besvart, med konkrete men likevel omfattende svar.
 • 27.01.2014
  Bra! Denne vil komme godt med
 • 18.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  nice, veldig bra jobba.
 • 12.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra svar på oppgavene! :)