Test Deg Selv Kapittel 1: Geografiske Verktøy - Geografi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • Godkjent
  • 2
  • 669
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test Deg Selv Kapittel 1: Geografiske Verktøy - Geografi

Test Deg Selv til Kapittel 1 "Geografiske Verktøy" fra Gyldendals Geografibok "GEO" for Vg1 i Geografi.

Innhold

Kapittel 1 – Geografiske verktøy
1. Hvilken informasjon på et kart gir henholdsvis
Målestokk
Ekvidistanse
Høydekurver
2. Hvorfor får man mer detaljerte opplysninger om terrengformer fra et topografisk kart enn fra et geografisk kart?
3. Hva gir følgende kart oversikt over?
a) Geografiske kart
b) Topografiske kart
c) Økonomiske kart
4. Hvilke formål har man med tematiske kart?
5. Hva er forskjellen på bredde- og lengde sirkler?
6. Hvordan finner du nøyaktig posisjon for et sted?
7. Hva er en kartprojeksjon?
8. Hvilken feil oppstår når man lager kart?
9. Hvilke feil er fremtredende på kart som er laget etter
a) Mercators projeksjon
b) Peters’ projeksjon
10. Hvordan får en GPS-mottaker informasjon om posisjon på bakken?
11. Hva menes med fjernanalyse?
12. Hva er forskjellen på passive og aktive systemer i fjernanalyse?
13. Hvordan har vi praktisk nytte av satellitter?
14. Hva menes med geografiske informasjonssystemer?
15. Hva er et ortofoto?

Utdrag

"Kapittel 1 – Geografiske verktøy:
1. Hvilken informasjon på et kart gir henholdsvis
a) Målestokk
Det viser forholdet mellom en avstand målt på kartet og den tilsvarende avstanden i terrenget. Et eks. er 1: 10 000. det vil si at 1 cm på kartet tilsvarer 100 meter i terrenget. Målestokken på kart står ofte i et av hjørnene på kartet.
b) Ekvidistanse
Høydekurver på kart har distanser for mange meter det fra en høydekurve til neste kurve.
c) Høydekurver
Det viser høydeforskjellene i terrenget."... Kjøp tilgang for å lese mer

Test Deg Selv Kapittel 1: Geografiske Verktøy - Geografi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.