Utviklingspsykologi | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Psykologi 1
 • 6
 • 7
 • 2655
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Utviklingspsykologi | Sammendrag

Oppgaven besvarer utfyllende test deg selv spørsmålene på side 46, 60 og 84 i boken Psykologi 1. Oppgaven fungerer godt som et sammendrag over utviklingspsykologi og er godt egnet til repetisjon før en heldagsprøve i psykologi.

Lærers kommentar

Alle oppgavene som er besvart var meget bra og fikk karakteren 6 (læreren er selv medforfatter av boken vi bruker)

Elevens kommentar

Et par av spørsmålene er ikke besvart (7 og 9 på side 84)

Innhold

”FORSKNING OG METODE”: TEST DEG SELV SIDE 46
”UTVIKLINGSPSYKOLOGI - PERSONLIGHET”: TEST DEG SELV SIDE 60
”UTVIKLINGSPSYKOLOGI - FREUD OG DEN PSYKOANALYTISKE UTVIKLINGSTEORIEN”: TEST DEG SELV SIDE 84

Utdrag

1) HVA ER FORSKJELLEN PÅ GRUNNFORSKNING OG ANVENDT FORSKNING?
Grunnforskning etablerer helt ny kunnskap, som ikke nødvendigvis ses å være anvendbar. Grunnforskning er forskning som skaper ny teori. Eksempler på grunnforskning er den forskingen som lå til grunn for dannelsen av de ulike retningene innenfor psykologien.

Anvendt forskning er forskning som baseres på grunnforskningen, men som forsker på den praktiske anvendelsen, altså nyttehensyn.

Eksempler på anvendt forskning finner vi blant annet innen læringsforskningen med ønske om å utvikle bedre læringsstrategier. Praktisk og yrkesmessig bruk av slike læringsstrategier i klasserommet er også bruk av forskningsbasert kunnskap."... Kjøp tilgang for å lese mer

Utviklingspsykologi | Sammendrag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 10.09.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg faktisk ganske mye.
 • 01.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Noen mangler, men gode svar..