Test Deg Selv Kapittel 1 i Samfunnsøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 1
  • 6
  • 2
  • 352
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test Deg Selv Kapittel 1 i Samfunnsøkonomi

"Test deg selv oppgavene 1 - 10" fra side 16 i Samfunnsøkonomi 2-boken, kapittel 1.

Innhold

1. Hva er konsumentteori?
2. Hva viser markedets etterspørselskurve?
3. Hva mener vi med et positivt skifte i etterspørselskurven?
4. Forklar hvorfor en endring i prisen på en vare ikke fører til et skifte i varens etterspørselskurve.
5. Nevn fire forhold som bidrar til å endre etterspørselen etter en vare eller tjeneste.
6. Hva skiller et mindreverdig gode fra andre goder?
7. Hvordan påvirket høyere pris på en vare etterspørselen etter et alternativt gode?
8. Hvordan defineres betalingsviljen for en vare?
9. Hva er forskjellen på den samlede betalingsviljen for en vare og det samlede konsumentoverskuddet for varen?
10. Hvordan vil en høyere pris påvirke konsumentoverskuddet for en vare når betalingsviljen er konstant?

Utdrag

"4. Forklar hvorfor en endring i prisen på en vare ikke fører til et skifte i varens etterspørselskurve.

Endringen i etterspørselen som oppstår etter at prisen har endret seg, leser vi av langs etterspørselskurven. Det er jo nettopp virkninger av prisendringer etterspørselskurven forteller oss om."... Kjøp tilgang for å lese mer

Test Deg Selv Kapittel 1 i Samfunnsøkonomi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.