Test Deg Selv Kapittel 5 - Samfunnsøkonomi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • 6
  • 1
  • 335
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test Deg Selv Kapittel 5 - Samfunnsøkonomi 2

Test deg selv oppgavene 1 - 10 du finner på side 82 i Samfunnsøkonomi 2 boken, kapittel 5.

Innhold

1. Hva er et oligopol?
2. Når kan det være aktuelt for en oligopolist å heve prisen?
3. Hva er monopolistisk konkurranse?
4. Hvorfor får en bedrift på et marked med monopolistisk konkurranse større overskudd hvis kundene blir mer trofaste?
5. Nevn tre ulike typer kartellavtaler.
• Hvorfor er Norge en ytre fiende for OPEC?
7. Hva er forskjellig på en trust og et kartell?
8. Hvilken betydning kan noen av kjennetegnene ved markeder med fullkommen konkurranse ha for myndighetenes konkurransepolitikk?
9. Hva er oppfostringstoll?
10. Hvorfor vil konsumentoverskuddet øke hvis et monopol får konkurranse fra utenlandske bedrifter?

Utdrag

"1. Hva er et oligopol?
Et oligopolmarked er et marked der det er en begrenset antall bedrifter med homogene produkter og betydelige markedsandeler."... Kjøp tilgang for å lese mer

Test Deg Selv Kapittel 5 - Samfunnsøkonomi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.