Test Deg Selv Kapittel 4 - Samfunnsøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • 6
 • 2
 • 462
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test Deg Selv Kapittel 4 - Samfunnsøkonomi

Test deg selv oppgavene 1 - 10 du finner på side 66 i boken Samfunnsøkonomi 2, kapittel 4.

Innhold

1. Nevn tre årsaker til at et monopol kan oppstå.
2. Hva er marginalinntekt?
3. Hvorfor er marginalinntekten i et monopol lavere enn prisen?
4. Gjør greie for hvordan et monopol finner fram til prisen og produksjonsmengden.
5. Hvordan påvirkes konsumentoverskuddet av en overgang fra fullkommen konkurranse til monopol?
6. Hva er prisdiskriminering?
7. Hvilke betingelser må være til stede hvis et monopol skal kunne utføre prisdiskriminering?
8. Når kan det være aktuelt for en monopolist å selge til en lavere pris i utlandet?
9. Hvorfor har samfunnet opprettet patentordning?
10. Hvordan kan det være mulig for et legemiddelfirma å selge en medisin til monopolpris i et rikt land og til en lav i pris i et utviklingsland?

Utdrag

"3. Hvorfor er marginalinntekten i et monopol lavere enn prisen?
Marginalinntekten for monopolist synker med økende salg fordi monopolet må senke prisen for å selge mer.

Marginalinntekten består av to komponenter, for det første av det beløpet den mottar for den nye enheten som selges.

Men monopolet må trekke fra det inntektsbortfallet som oppstår fordi det også må senkes prisen på alle enheter."... Kjøp tilgang for å lese mer

Test Deg Selv Kapittel 4 - Samfunnsøkonomi

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 19.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp masse med egen løsing av oppgavene