Test Deg selv Kapittel 3 - Samfunnsøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • 6
  • 2
  • 470
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test Deg selv Kapittel 3 - Samfunnsøkonomi

Test deg selv oppgavene 1 - 10 du finner på side 47 i Samfunnsøkonomi 2-boken, kapittel 3.

Innhold

1. Hvilket kjennetegn har et marked med fullkommen konkurranse?
2. Hvordan kommer vi fram til markedets tilbudskurve og markedets etterspørselskurve?
3. Forklar hvordan prisen dannes på et marked med fullkommen konkurranse.
4. Hva kan føre til at prisen stiger på en vare eller tjeneste som blir omsatt på et marked
fullkommen konkurranse, påvirker prisen?
5. Forklar hvorfor et positivt skifte i etterspørselen etter et gode som omsettes på et marked med
full konkurranse, påvirker prisen.
6. Hvordan vil et positivt skifte i tilbudet av et gode som omsettes på et marked med fullkommen
konkurranse, påvirke prisen?
7. Hva menes med samfunnsøkonomisk overskudd?
8. Hvorfor oppstår det et effektivitetstap hvis produksjonen av en vare er større enn den som ville
ha oppstått hvis det hadde vært fullkommen konkurranse på markedet?
9. Gjør greie for hva som menes med konsumentoverskudd og produsentoverskudd.
10. Nevn tre viktige funksjoner for markeder med fullkommen konkurranse.

Utdrag

"Likevektsprisen oppstår når bedriftene tilbyr like mye som konsumentene ønsker å kjøpe. Hvis prisen av en eller annen grunn er høyere enn dette, vil bedriften produsere mer enn konsumentene ønsker å kjøpe.

For å bli kvitt et slikt overskuddskvantum vil de måtte senke prisen. Hvis prisen av en eller annen grunn er lavere enn likevektsprisen..."... Kjøp tilgang for å lese mer

Test Deg selv Kapittel 3 - Samfunnsøkonomi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.