Test Deg Selv | Kapittel 2 i Samfunnsøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • 6
  • 1
  • 325
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test Deg Selv | Kapittel 2 i Samfunnsøkonomi

Test deg selv oppgavene 1 - 10 du finner på side 30 i Samfunnsøkonomi 2 boken.

Innhold

1. Hva er forskjellen på faste og variable kostnader?
2. Hva er marginalkostnad?
3. Hvorfor faller marginalkostnadene ved lav produksjon, og hvorfor stiger de når bedriften produserer mye?
4. Hva er forskjellen på marginalkostnad og variabel enhetskostnad?
5. Sett opp formelen for samlede enhetskostnader.
6. Hva er marginalinntekt?
7. Hvor høy må prisen på produktene fra en bedrift være for at den skal gå med overskudd?
8. Forklar i hvilke tilfeller en bedrift som går med underskudd, likevel bør fortsette driften?
9. Hvor lav er den laveste prisen en bedrift kan akseptere før den innstiller produksjonen?
10. Ved hvilken pris begynner bedriftenes tilbudskurve å løpe?

Utdrag

"1. Hva er forskjellen på faste og variable kostnader?
Faste kostnader er uendret selv om produksjonen endrer seg. Variable kostnader endres..."... Kjøp tilgang for å lese mer

Test Deg Selv | Kapittel 2 i Samfunnsøkonomi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.