Test Deg Selv i Geografi Kapittel 1-10 - GEO

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Godkjent
 • 23
 • 8731
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test Deg Selv i Geografi Kapittel 1-10 - GEO

Alle Test Deg Selv oppgaver til kapittel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 og 10 fra boka GEO til Geografi Vg1 gitt ut av Gyldendal. Merk: Ikke kapittel 5 og 8.

Innhold

Kapittel 1 – Geografiske verktøy
Test deg selv kapittel 2 - Jordskorpa og kreftene i det indre av jorda
Test deg selv- Kap. 3 - Ytre krefter former landskapet
Test deg selv kap. 4 - vær og klima
Test deg selv kapittel 6 Ressursutnytting og næringsliv i norge
Test deg selv kap 7 Globalisering av økonomien
Test deg selv kap. 9 – Mennesker på
flyttefot
Geografi Kap 10 – En klode, mange
verdener

Utdrag

"Kapittel 1 – Geografiske verktøy:
1. Hvilken informasjon på et kart gir henholdsvis
a) Målestokk
Det viser forholdet mellom en avstand målt på kartet og den tilsvarende avstanden i terrenget. Et eks. er 1: 10 000. det vil si at 1 cm på kartet tilsvarer 100 meter i terrenget. Målestokken på kart står ofte i et av hjørnene på kartet.
b) Ekvidistanse
Høydekurver på kart har distanser for mange meter det fra en høydekurve til neste kurve.
c) Høydekurver
Det viser høydeforskjellene i terrenget."... Kjøp tilgang for å lese mer

Test Deg Selv i Geografi Kapittel 1-10 - GEO

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 12.05.2014
  Synes det var veldig dårlig at alle oppgitte kapitler ikke er med. Kap 5 og 8 er ikke med i stilen, og det er feil, hvertfall når det står at kap 1-10 er med.
 • 04.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Eit nok så bra samandrag, men manglar litt viktig fakta i nokre av kapittela.
 • 04.05.2015
  Mangler kapittel 5 og 8
 • 20.05.2014
  Mange gode svar her.