Termofysikk | Oppgavesett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 1071
  • PDF

Termofysikk | Oppgavesett

I denne oppgaven finner du et oppgavesett vedrørende termofysikk. Oppgavene som besvares her lyder som følger:

Oppg.1
a) Gjør rede for hvordan den kinetiske modellen brukes til å forklare at gass i en container påviser trykk.
b) Forklar hvorfor den kinetiske energien leder til den absolutte temperaturen.

Oppg.2
a) Hva mener vi med varme i fysikk?
b) Forklar differansen mellom ytre og indre energi.
c) Beskriv termofysikkens første lov og gjør rede for hvordan den passer leirklumpen fra start til slutt, når klumpen har endret form på gulvet.
d) Beskriv termofysikkens andre lov og si hvordan den passer leirklumpen fra starten inntil den har stanset på gulvet.

Utdrag

Oppg.1
a) Gjør rede for hvordan den kinetiske modellen brukes til å forklare at gass i en container påviser trykk.
- Gassmolekylene er punkter som beveger seg kaotisk og de kolliderer inn i containeren, det er ikke noe krefter som påvirker mellom molekylene unntak av når de kolliderer. Gassmolekylenes fart er svært stor og er avhengig av temperatur inne i containeren, jo høyere temperatur jo raskere er molekylene og kolliderer mye hardere enn om det sku vært lav temperatur som ville påvirke molekylenes fart og kraft, da kolliderer den mye langsommere. Temperaturen i gassen er avhengig av den gjennomsnittlige kinetiske energien til gassmolekylene.
Gassmolekylene er stadig i kollisjon med flater i containeren som er i kontakt med gassen.
Gassen fyller hele containeren og vil si at det har en volum. Luftrykket er gitt ved formelen kraften (mot flatene på containeren), dividert med overflaten og benevningen er pascal (ρ)

b) Forklar hvorfor den kinetiske energien leder til den absolutte temperaturen.
- Hos molekylene i et stoff er temperaturen alltid bestemt av den kinetiske energien.
- Den kinetiske energien leder til den absolutte temperaturen ved at temperatur i for eksempel en gassmolekyl, er avhengig av den gjennomsnittlige kinetiske energien som er gidd ved formelen: Her er k Boltzmanns konstant som er oppgitt i 1,38*10^-23, og T er temperatur bestemt av den gjennomsnittlige kinetiske energien.

Oppg.2
a) Hva mener vi med varme i fysikk?
- på grunn av temperaturforskjellen i systemene er varme termisk energi som er blitt overført fra et system med høy temperatur til et system med lavere temperatur... Kjøp tilgang for å lese mer

Termofysikk | Oppgavesett

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.