Terminprøve i Entreprenørskap og Bedriftsutvikling - Russeklær

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Terminprøve i Entreprenørskap og Bedriftsutvikling - Russeklær

Besvarer terminprøve i entreprenørskap og bedriftsutvikling. Inneholder relevant fakta fra kapittel 1-4

«Du har nettopp startet din første, lille bedrift. Du har sett deg lei på at to firma dominerer markedet for russeklær og – utstyr. som en enkel og grei start, har du kjøpt en rimelig maskin fra Kina. Med denne kan du avfotografere/overføre/trykke russekort direkte på T-skjorter.»

Innhold

Oppgave 1:

Beskriv hvem du vil forsøke å få med i ditt nettverk:
Hvordan vil du gå fram for å få disse til å bli med i nettverket ditt og – hva må du gjøre for at de skal ønske å være der over lengre tid:
Oppgave 2:
Foreslå et godt nav på bedriften din:

Lag en forretningsidé for bedriften din:
Beskriv kort og konsist elementene i forretningsplanen og gi konkrete eksempler til de ulike elementer fra ditt forretningskonsept:
Oppgave 3:
Beskriv de ulike aktuelle selskapsformene for din bedrift:
Hvilken selskapsform ville du valgt for bedriften din? Begrunn.

Utdrag

"Terminprøve i Entreprenørskap og bedriftsutvikling:

Oppgave 1: Beskriv hvem du vil forsøke å få med i ditt nettverk:
Det første jeg vil gjøre når jeg har fått etablert bedriften min, det er å bygge meg et lite nettverk slik at jeg har kontakter som kan hjelpe meg om komplikasjoner oppstår eller om jeg har behov for veiledning eller hjelp dersom jeg for eksempel skal importere varer, lage nettside etc. Jeg er kun en person som ønsker å skape litt kamp i markedet om russeklær og rekvisitter, med dette så tenker heg at jeg bør ha noen i mitt nettverk som har litt peiling på dette markedet.

De som jeg vil forsøke å få med i mitt nettverk er et par kompiser som kan hjelpe meg med trykking og håndtering av bestillinger, jeg trenger en person som kan lage en nettside for meg slik at jeg kan presentere fram produktene til bedriften min på nett, samt komme i kontakt med banken å opprette en bankkonto for bedriften min.

Det vil også være nødvendig for bedriften min å få laget et betalingssystem på nett, og dette fører da til at jeg må snakke med banken om dette også, for å lage en enkel og god løsning på betalingen."... Kjøp tilgang for å lese mer

Terminprøve i Entreprenørskap og Bedriftsutvikling - Russeklær

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.