Tentamen | Økonomi og Ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • 6
 • 10
 • 2667
 • PDF

Tentamen | Økonomi og Ledelse

Heldagsprøve/tentamen i Økonomi og ledelse, som besvarer oppgaver fra læreboken til Dalefag.

Oppgavene besvarer spørsmål i forhold til en globalisert økonomi, markedstilpasning og markedsformene monopol og fullkommen konkurranse, investering og produktvalg.

Innhold

Økonomisk globalisering
Gjør rede for hva økonomisk globalisering er, og pek på konsekvenser av den økonomiske globaliseringen for Møbel 1 AS. Lag framstillingen ved å bruke et digitalt presentasjonsredskap.

Markedstilpasning
Gjør rede for forskjellen på markedsformene monopol og fullkommen konkurranse. Gjør også rede for markedsformer mellom monopol og fullkommen konkurranse.
Hvilket råd vil du gi for at bedriften skal tilpasse seg på markedet for å få dekket sine kostnader?
Finn den optimale markedstilpasningen, påvis og forklar viktige skjæringspunkter i diagrammet.
Beregn optimalt resultat.
Gi en vurdering av hvor langt ned i pris bedriften kan gå for produktet «Relax» før det er lønnsomt å stanse produksjonen?

Investeringsanalyse/finansiering
Du skal selv velge kalkulasjonsrente og du skal forklare hvordan du kom fram til den.
Vurder lønnsomheten av investeringen.
Foreta en fullstendig følsomhetsanalyse og vurder prosjektet ut fra denne analysen.
Hvordan vil du foreslå at investeringen i produksjonsutstyr på kr 1 250 000 bør finansieres?

Poduktvalg
Hva ble det totale dekningsbidraget for siste kvartal?
Hvilke av disse produktene er det lønnsomt å satse på når Møbel 1 har ledig kapasitet?
Hvilket av disse produktene er det under forutsetning mest lønnsomt å satse på?
Kan det være andre hensyn bedriften må ta ved et slikt produktvalg?
Nevn hvordan dette kan ha påvirket arbeidsmiljøet og bedriftskulturen i Møbelprodusenten.
Pek på en lederstil du vil anbefale at ledelsen legger opp til.

Utdrag

Når det snakkes om økonomisk globalisering, vil det si at bedrifter selger varene sine rundt om i hele verden, og ikke kun i et land. Man kan også kalle økonomisk globalisering for internasjonalisering i videste forstand.

Grunnen til at det er økning i internasjonal handel er blant annet pga. ny teknologi som har bidratt til blant annet nye produksjonskjeder og kommunikasjonssystemer. Det er også utviklet kostnadseffektive transportsystemer som gjør det en god del enklere å frakte produkter rundt om i verden... Kjøp tilgang for å lese mer

Tentamen | Økonomi og Ledelse

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 13.03.2016
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 11.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  denne var veldig til hjelp! :)
 • 17.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  fin og bra tekst!!!!!!