Tentamen | Markedsføring og ledelse 2012

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 5
  • 12
  • 2115
  • PDF

Tentamen | Markedsføring og ledelse 2012

Besvarelse på 4 oppgaver fra tentamen i Markedsføring og Ledelse 2, fra 2015. Oppgavene går ut på å finne utviklingsmuligheter, forretningsidéer og pris som virkemiddel.

Besvarer 2012 - 25. maj - Markedsføring og ledelse 2.

Innhold

Oppgave 1
Eriksen og Ottosen tror at fusjonen kan gi gode utviklingsmuligheter. De er imidlertid klar over at de har å gjøre med to forskjellige bedriftskulturer, og at dette kan medføre ulike konflikter i den nye bedriften.
• Beskriv mulige og realistiske personalkonflikter som kan oppstå ved fusjonen, og diskuter hvordan disse kan håndteres på en god måte.

Oppgave 2
Den nye bedriften trenger en formell visjon og forretningsidé.
• Formuler og begrunn en visjon og forretningsidé for Sykkelspesialisten AS

Oppgave 3
Sykkelspesialisten AS skal etablere seg i et nytt kjøpesenter. Kjøpesenteret er snart klart til innflytting og ligger ved handelsområde litt utenfor sentrum. Butikken vil få et stort salgslokale og et velutstyrt og moderne verksted. De har forhandlet fram til en ti års leie avtale for lokalene og vurderer leie kostnadene som relativt høye. Leiekostnadene for lokale vil øke betydelig sammenliknet med situasjonen før fusjonen, men de forventer at dette vil veies opp med svært gode parkeringsmuligheter og god eksponering mot hovedinnfartsåren til byen. Sykkelspesialisten AS kjøpesterke og kvalitetsbevisste kunder i et marked med sterk konkurranse mellom tilbyderne.
• Gjør rede for hvordan Sykkelspesialisten AS kan bruke pris som virkemiddel i denne situasjonen.

Utdrag

At det skapes konflikter i en organisasjon kan skje av ulike grunner. Det kan skyldes faglige motsetninger, lønnskamp, dårlig ledelse og flere. Noen grunner som kan være mest realistiske for Sykkelspesialisten AS, siden det er to bedrifter som skal slå seg sammen, er uklare arbeidsoppgaver, dårlig kjemi mellom enkelte ansatte, konkurranse mellom de ansatte eller dårlig kommunikasjon og informasjon grunner til konflikter.
Vi har to hovedtyper av konflikter:
• Konflikter etter hvem de omfatter
Individuelle konflikter: er konflikter er et menneske har motstridene følelser ovenfor en personen eller en sak, eller det kan være når et menneske er i en situasjon der det må velge mellom ulike alternativer. Her er bare deg selv det er snak om. På grunn av sterkt tidspress har f.eks. en ansatt ikke anledning til å ta seg av kundene slik han/hun ønsker.

Mellommenneskelig konflikter: er en konflikt mellom to personer. En slik konflikt kan oppstå når det er uklart hvem som skal gjøre hva og hvilke roller de ansatte skal ha. F.eks. en kollega blir skuffet fordi en annen gjør jobbe han/hun trodde var deres, eller blir skuffet fordi ikke lederen gir henne muligheter til å delta på nødvendig... Kjøp tilgang for å lese mer

Tentamen | Markedsføring og ledelse 2012

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.