Temaoppgave | Aristoteles og Imanuel Kant

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 6
  • 9
  • 2319
  • PDF

Temaoppgave | Aristoteles og Imanuel Kant

Temaoppgave i religion og etikk om Aristoteles og Imanuel Kant. Oppgaven tar for seg de to filosofenes hovedideer og ser deretter på hvilken innflytelse de har hatt på senere filosofi og i hvilken grad de representerte sin samtid.

Innhold

1: Innledning
2: Aristoteles
2.1: Biografi
2.2: Filosofiske temaer
2.3: Aristoteles' virkningshistorie
3: Immanuel Kant
3.1: Biografi
3.2: Filosofiske temaer
3.3: Kants´ virkningshistorie
5: Egen refleksjon
Litteraturliste

Utdrag

1: Innledning
Filosofiske tanker om vår eksistens, meningen med livet og tingenes og handlingenes betydning har eksistert lenge. Personer som har blitt kjente for sine tanker om temaer som dette kalles filosofer, de har i tillegg til å spørre spørsmål og få folk til å tenke, påvirket hvordan man i etterkant ser på verden. Filosofi defineres nemlig som kjærlighet til visdom og er alle besiktelser på å forstå og forklare naturen og verden og alt som skjer rundt oss (Tranøy & Alnes, Filosofi, 2014).

Det er vanlig å skille mellom antikkens filosofer og nyere tids filosofer på grunn av deres ulike fremgangsmåter og deres ulikefilosofiske emner (Tranøy & Alnes, Filosofi, 2014). I denne teksten skal jeg se nærmere på Aristoteles, som er en filosof fra antikken, og Immanuel Kant, som er en filosof fra nyere tid. Jeg skal presentere de to filosofenes biografiske og historiske bakgrunn samtidig som jeg skal se på deres filosofiske hovedtemaer, vise til originaltekster av filosofene og vurderer filosofenes virkningshistorie, altså hvordan de to ulike filosofene har påvirket verden (Kvamme, Lindhardt, & Steineger, 2013)... Kjøp tilgang for å lese mer

Temaoppgave | Aristoteles og Imanuel Kant

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.