Temaoppgave om Arbeid i Norge - Samfunnsfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 10
 • 3626
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Temaoppgave om Arbeid i Norge - Samfunnsfag

En oppgave som handler om arbeidsmarkedet i Norge, skrevet i Samfunnsfag Vg1. Det er fokus på kvinners rolle i arbeidsmarkedet, forskjellige aldersgruppers deltagelse i arbeidsmarkedet og arbeidsledighet; strukturledighet, friksjonsledighet og konjunkturledighet.

Innhold

Samfunnsfag oppgave:
1. I Norge er en svært høy andel av den voksne befolkningen sysselsatte. Forklar hvorfor det er slik.
a. Hvor stor andel av kvinner og menn jobber deltid?
b. Hvorfor jobber mange kvinner deltid?

2. Studer figuren for yrkesaktive i ulike aldersgrupper.
a. Beskriv hvordan yrkesaktiviteten har endret seg over tid for kvinner og menn.
b. I hvilke aldersgrupper er det flest og færrest yrkesaktive. Finn noen forklaringer på det.
c. Hvordan er situasjonen for eldre på arbeidsmarkedet i dag?

3. Arbeidsledighet.
a. Studer figuren over arbeidsledighetens utvikling fra ca. 1975 til i dag. Beskriv endringene og vurder om Norge har lav eller høy arbeidsledighet sammenliknet med andre land. Vet du om noen grupper er spesielt utsatt?
b. Forklar hva som ligger i begrepene strukturledighet, friksjonsledighet og konjunkturledighet. Hva slags ledighet tror du det er størst mulighet for unge å oppleve i dag? Begrunn svaret.
c. Hvis du skulle være så uheldig å bli arbeidsledig: Sett opp en plan for hva du ville gjøre for å skaffe deg en ny jobb, kvalifisere deg videre og søke hjelp. I denne oppgaven kan artikkelen ”ledigheten er størst blant de unge også i Norge” (Aftenposten 03.02.2012) være en av kildene dere kan bruke.

DEL 2
Oppgave 2 a)
b)
Kilder.

Utdrag

"Oppgave 1:
En av de viktigste grunnene til at Norge har en så stor andel av sysslesatte, er at kvinnene deltar i arbeidslivet i en mye høyere grad, sammenlignet med andre land.

Grunner til dette kan være at kvinner i andre land har religion og normer som et hinder, som for eksempel at mannen skal forsørge familien. Det gjør at kvinnen ikke kommer ut i arbeidslivet. Kvinner i Norge har kjempet seg fram for likestilling, og har derfor kommet ut i arbeidslivet.

Det gjør at statistikker på sysselsatte i Norge har økt betydelig. Andre grunner kan være foreldrepermisjon, gode omsorgsordninger som skaper et bedre arbeidsmiljø. Barnehager gjør det enklere å kombinere yrkesaktivitet og barn. Det er klart at dette trekker til seg arbeidskraft, både menn og kvinner."... Kjøp tilgang for å lese mer

Temaoppgave om Arbeid i Norge - Samfunnsfag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 16.06.2014
  hjalp meg mye på eksamen
 • 13.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig bra, savner litt