Teknikkanalyse av vristspark i fotball

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • Godkjent
  • 11
  • 1712
  • PDF

Organisk og mekanisk analyse: Teknikkanalyse av vristspark i fotball

Mekanisk og organisk analyse av vristspark i fotball. Hovedfokuset i analysen ligger på teknikken i vristsparket og analysen tar i tillegg for seg generell mekanikk og bevegelsesprinsipper. Her kommer den blant annet inn på tyngdekraft, tyngepunkt og tyngdelinje, samt støtteflate, dreiemoment og friksjonskraft.

Innhold

Innledning
Generell mekanikk
Mekanisk del
Bevegelsesprinsipper
Fase 1: Tilløp
Fase 2: Stem
Fase 3: Framføring og treff
Organisk del
Avslutning

Utdrag

Innledning
I faget Treningslære har vi fått i oppgave å analysere en spesifikk teknikk i vår valgte idrett. Vi skal gjøre en analyse av denne teknikken og forklare detaljert hva som skjer i utførelsen, mekanisk og organisk.

Teknikken vi har valgt å analysere er vristspark i fotball, da dette er en svært sentral teknikk som blir brukt i fotball. Vi legger mest fokus på den mekaniske analysen, men har med en liten del organisk. I den mekaniske analysen skal vi beskrive sentrale bevegelsesprinsipper og faser i teknikken, mens i den organiske delen nevnes ledd som er sentrale i utførelsen. Vi vil begynne med å forklare litt om generell mekanikk for å legge et grunnlag, for så å gå spesifikt inn på teknikken.

Mål: Målet med en organisk og mekanisk analyse er å få detaljert kunnskap om hvordan en teknikk utføres, ulike faser, aktive muskler, og hvilke organiske og mekaniske krefter som virker inn på teknikken.

---

Et bevegelsesprinsipp er felles gode løsninger for hvordan vi praktiserer teknikken for å oppnå et best mulig resultat. Det skilles mellom blant annet disse ulike prinsippene: motbevegelse og svikt, sentralbevegelse, stem, rytmisk og dynamisk muskelarbeid, stabilitet og balanse, forhold mellom muskelkraft og forkortningshastighet, sammensatte bevegelser, indre og ytre krefter.

I teknikken vristspark er sentralbevegelse, motbevegelse og svikt, og stem tre viktige bevegelsesprinsipper. Ellers er ytre kraft som friksjonskraft og indre kraft som muskelkraft vesentlig... Kjøp tilgang for å lese mer

Teknikkanalyse av vristspark i fotball

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 07.05.2014
    yefgwuegferfhiurhuhiuehierjiojrojioejrifhurhjbejhuhfew

Brukere som har lastet ned Teknikkanalyse av vristspark i fotball, har også lastet ned