Teknikk og Taktikk | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Treningslære 1
  • Godkjent
  • 4
  • 1096
  • PDF

Teknikk og Taktikk | Sammendrag

Denne oppgaven inneholder et sammendrag av kapitlene om teknikk og taktikk i læreboken ”Treningslære” av Asbjørn Gjerset. Her får du en innføring i teknikktrening, der det blant annet ses på de ulike stadiene innen teknikk og på ulike retningslinjer for trening. Det ses også på taktikktrening, der det blant annet legges ut om spillesituasjonen og relasjonen mellom spillet og spilleren.

Oppgaven er på nynorsk.

Lærers kommentar

Veldig bra gjennomført.

Utdrag

Teknikktrening
Definisjonen på teknikk meiner me korleis utøvaren løyser ei bestemt rørsleoppgave.
Teknikk er viktig i dei aller fleste idretter og omgrepa dugleik og teknikk går hand i hand. Ofte kan me så at dei me god teknikk får ting til og sjå lett ut. Rørslene er kjenneteikna av kontroll, flyt og rytme. God arbeidsøkonomi -> God teknisk over lenger tid. Fysiske, psykiske og koordinative egenskaper er viktige for å utvikla teknikk til eit høgt nivå.

Teknisk dugleik

Psykiske egenskaper
Fysiske egenskaper
Koordinative egenskaper

• Idretter som har mykje stil og eleganse blir kall estetiske idretter. For eksempel turn, rytmisk gymnastikk, dans og kunstløp.

...

Taktikktrening
Med taktikk meiner me evna til å gjere formålstjenlige valg. I ballspel blir ofte taktikk brukt når du har god ballkontroll i svært vansklege spillesituasjoner. I idretten handler taktikk om handlingsvalg. Dette gjelder for ein enkel utøver eller eit heilt lag. Det er mange ting du ikkje har kontroll over når du driv med idrett, derfor er valga du tar undervegs svært viktige. Desse er avhengig av den evna du har til å oppfatte, vurdere og bestemme. Me deler dei inn i opne og lukka idretter.

Handlingsvalg:
• Du gjer eit bestemt valg.
• Utøvarar i idrett, spesielt i lagidrett må gjere val heile tida. Desse valga kan vere meir eller mindre bevisste... Kjøp tilgang for å lese mer

Teknikk og Taktikk | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.