Teknikk i håndball | Arbeidskravsanalyse | Treningslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Treningslære 1
 • 5
 • 5
 • 2489
 • PDF

Teknikk i håndball | Arbeidskravsanalyse | Treningslære

Her finner du en redegjørelse for hva teknikk er. I tillegg sammenlignes teknikk med andre elementer som er sentrale.

Teksten knyttes opp i mot håndball, da tekniske ferdigheter er viktige for en håndballspiller.

Lærers kommentar

Mye bra, ser du har jobbet med dette! Du skriver godt, og bruker faguttrykk. En del skrivefeil - dette kan du jobbe med. Deler ord som skal stå sammen (særskrivingsfeil). Savner en litt tydeligere struktur i oppgaven, og mengler litt her og der. Ellers mange fine figurer:)

Innhold

Teknikk
Koordinative egenskaper
Fysiske egenskaper
Psykiske egenskaper
Teknikk og taktikk
Basis teknikker
Tekniske ferdigheter
Tekniske elementer
Diverse basisteknikker og tekniske ferdigheter i håndball
Viktige tekniske ferdigheter og elementer
Kilder

Utdrag

I denne teksten skal jeg redegjøre for hva teknikk er, samt sammenligne teknikk med flere andre elementer som er sentrale. Jeg vil knytte det meste opp mot min egen idrett som er håndball. Tekniske ferdigheter er viktig om du skal bli en god håndball spiller. Utfordringer som går på både samspill og individualitet, blir lettere dersom du er teknisk god.

Teknikk
”Teknikk er hvordan utøveren løser en gitt bevegelse oppgave” . Teknikk trengs i alt man gjør i dagliglivet og det handler om å utføre bevegelsesoppgaver på en mest mulig hensiktsfull måte slik at en bruker minst mulig energi men får mest ut av bevegelsen. Dette vil si at utøveren har en god arbeidsøkonomi. Teknikk er nært knyttet til ferdighetene til en utøver, en utøver med god teknikk er som regel god i idretten han eller hun deltar i. Kontroll, rytme og flyt er kjennetegn på at en øvelse utføres med god teknikk. Bak en god teknikk ligger det mange tusen timer med trening og terping før den tekniske utførelsen blir automatisert og god. Teknikk er bygget opp av fysiske, psykiske og koordinative egenskaper, noe som jeg skal komme mer inn på senere. Teknikk er viktig for utførelser av øvelser for å unngå skader. For eksempel hvis en skal løfte en tung kasse fra bakken, er det viktig å løfte med beina i stedet for ryggen for å unngå skade. Teknikk trengs også i idretten. Et eksempel på det er hoppskudd, da det kreves teknikk for å kunne få mest mulig ut av bevegelsene og et best mulig utgangspunkt. I håndball kreves det åpne tekniske ferdigheter, her endrer omgivelsene seg ofte for motspillerne beveger seg. Teknikk kan deles inn i tre hovedpunkter; Basisteknikk, tekniske ferdigheter og tekniske elementer. For å trene teknikk kan treningen deles inn i stadier, fra nybegynner til ekspert.
• Tilvenningsstadiet—dette er nybegynner stadiet, alle som er totalt nye for en idrett bør alltid starte her. Her bør du først starte med lignende øvelser som den du skal gjøre. Hvis en person skal lære en vanlig venstre høyre finte, kan en starte uten ball foran en kjegle for å få inn stegene. Deretter kan en begynne med ball. Når dette går fint kan en passiv motspiller stille seg foran deg slik at du må finte rundt. Deretter øker motspilleren motstand etter hvor mye kontroll du får på finten. I starten bør dette gjøres med alle vanskelige øvelser.
• Grovkordinering stadiet—her går du gjennom øvelsen gang på gang for å få inn en noenlunde rytme og flyt. Prøv å legge merke til hva som fungerer i øvelsen. For eksempel hvis du finter, finn ut hvilken side det blir mest naturlig å finte på, og tren først på den siden det kommer mest naturlig... Kjøp tilgang for å lese mer

Teknikk i håndball | Arbeidskravsanalyse | Treningslære

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 24.04.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ganske godt å på tentamen og eksamen viss ein får teknikk oppgave.