Taler av Roosevelt, Hitler og Churchill | Retorisk analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg3
  • Norsk
  • 4
  • 19
  • 4077
  • PDF

Taler av Roosevelt, Hitler og Churchill | Retorisk analyse

Her finner du en retorisk analyse av 3 store taler av Roosevelt, Hitler og Churchill. Denne teksten er oppbygget slik at de relevante læringsmålene kommer først i teksten, etterfulgt av en kort beskrivelse av forskjellige begrep i en retorisk analyse (f.eks. patos og logos). Deretter kan du lese om de forskjellige talene, og om hvilke retoriske virkemidler som er tatt i bruk i disse litterære verkene.

Oppgaveformulering

«På hvilken måte har tre forskjellige stormaktsledere under andre verdenskrig klart gjennom retorikk å skape handlingsvilje og lojalitet i hver sin nasjon?»

De 3 taler er:

"Address to Congress Requesting a Declaration of War" av Franklin D. Roosevelt 1941-12-08.

"Rede vom 10. Februar 1933" av Adolf Hitler.

"Their Finest Hour" av Winston Churchill 1940-06-18.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Du har valgt et emne som du sannsynligvis kommer til å få god bruk for på eksamen og senere i livet! Godt valg! Du har noen gode partier i beskrivelsene kairos for talene du analyserer. Du har valgt ut enkelte gode kilder, men du bruker ikke kildene dine så mye i oppgaven. Kildene dine kan du bruke enda mer, pluss å henvise til kilder i teksten. Å henvise til kilder gjør oppgaven mer troverdig og viser et høyere nivå. De kildehenvisningene du har, er noe feil satt opp i oppgaven din. Kildehenvisning skal komme etter et sitat og ikke før.

Innhold

Læringsmål 3
Begrepene kairos, patos, logos og etos 4
Hitlers tale - 1933 5
Bakgrunn for talen 5
Retoriske virkemidler i talen 5
Kairos 5
Patos 6
Goebbels, etos og patos 6
Roosevelts tale om Pearl harbour 7
Bakgrunn for talen 7
Kairos 7
Ordvalg og muntlig dyktighet 8
Etos 8
Churchill – Their Finest Hour 9
Bakgrunnen for talen 9
Retoriske virkemidler 9
Logos 9
Patos 10
Kontraster 11
Avslutningen av talen 12
Sammenligning 12
Likheter i situasjoner 13
Likheter i tematikk 13
Forskjeller i situasjonene 13
Logos, patos og etos 14
Etos og muntlig dyktighet 14
Avslutning 15
Kilder 16

Utdrag

Hitlers tale - 1933

Bakgrunn for talen

Hitler er en av de mest omtalt personene i den moderne tid og var nazistenes leder under andre verdenskrig. Talene til Hitler nådde millioner av mennesker. For å forstå hvordan det var mulig å påvirke så mange mennesker ved hjelp av retorikk, er det viktig å ha forståelse av tiden før og når Hitler kom til makten.
Hitler kom til makten fordi han spilte de riktige kortene på riktig tidspunkt. Det var mange som undervurderte han slik at veien til makten ble lettere. Inflasjonen etter første verdenskrig hadde satt Tyskland i en vanskelig situasjon. Det var vanlig å ha med en trillebår med penger for å kunne kjøpe et brød. Tyskland opplevde tidenes største økonomiske krakk med høy arbeidsledighet. Mens sosialdemokratene og kommunistene kjempet mot hverandre fikk Hitler flere og flere tilhengere og klarte å komme til makten i 1933. Han ønsket å være lederen som reddet Tyskland og Tysklands folk. Hitler klarte via sine handlinger og taler å overbevise om at han var ...

---

Roosevelts tale om Pearl Harbor

Bakgrunn for talen

Roosevelt hold i 1941 talen som blir kalt «Infamy», som oversettes skjensel. Dette har blitt en av de mest kjente talene til Roosevelt fordi den har hatt så stor historisk betydning. Talen ble holdt etter Japan hadde angrepet en av USA sine største militærbaser, Pearl Harbor. Japan sine styrker ødela store deler av de maritime styrkene til USA, samt store deler av luft styrkene. Dagen etter det voldsomme angrepet holdt Roosevelt en tale der han ba kongressen erklære krig. En time etter talen var avsluttet erklærte USA krig mot Japan og var en aktiv part av andre verdenskrig.
Talen har blitt svært kjent på grunn av situasjonen som president Roosevelt var i. Japan hadde akkurat angrepet USA for å forhindre at de ikke kunne bli med i andre ...

---

Churchill – Their Finest Hour

Bakgrunnen for talen

Storbritannia og de allierte tapte mange kamper i løpet av den første perioden av andre verdenskrig. Hitler okkuperte land etter land og det så relativt mørkt ut for de allierte som på et tidspunkt bare bestod av Storbritannia og Frankrike i Europa. Håpet til de allierte falt ytterligere og på en måned hadde Tyskland tatt over store deler av Europa, med unntak av Storbritannia. Folket trengte motivasjon og håp for å fortsette å kjempe imot Tyskland som nå hadde Storbritannia som neste krigsmål. Statsminister Winston Churchill var den rette mannen for jobben og klarte med glans å gjenopprette kamplysten ved profesjonell bruk av retoriske virkemidler.
For å vite hvordan det er mulig å skape så mye håp og kamplyst er det viktig å analysere hvorfor akkurat Churchill hadde muligheten. Churchill hadde tjenestegjort i militæret i tillegg til å være uteksaminert som en av de beste elevene på den kongelige militærskole. Etter erfaring i utlandet som korrespondent for den kjente... Kjøp tilgang for å lese mer

Taler av Roosevelt, Hitler og Churchill | Retorisk analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.