"Takk til det Norske Folk" - Gullnotat

Se flere anmeldelser 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 (23 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Norsk

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

10

Antall ord

2841

Filformat

PDF

Gullnotater, Retorisk analyse: "Takk til det Norske Folk" - Gullnotat

Med dette gullnotatet får du mange råd og god veiledning til hvordan du skriver en retorisk analyse av Kong Haakon 7.s tale "Takk til det norske folk". Oppgaven er hentet fra eksamenssettet i Norsk, Juni 2012.

I gullnotatene får du hjelp til hvordan du forstår og bruker oppgaveformuleringen til en retorisk analyse. Videre veiledes du gjennom hvordan man kan analysere talens budskap og mål, kommunikasjonssituasjon og retoriske virkemidler.

Analysemodellen inneholder bl.a.:
  • En gjennomgang av talens hovedsynspunkter og formål
  • En analyse av talens avsender, mottager og medium
  • En analyse av talens retoriske virkemidler som patos og etos
  • En vurdering av hvorvidt talen var vellykket eller ikke

Innhold
Starthjelp
Trinn-for-trinn-oppskrift
Oppgaveformuleringen
Punktene
Talen: ”Takk til det norske folk”
Sammendrag
Analyse av talen
Talens budskap og formål
Kommunikasjonssituasjon
Talens retoriske virkemidler
Andre språklige virkemidler
Vurdering og konklusjon

Utdrag
"I talen uttrykker Kongen sine personlige følelser, f.eks. takknemmelighet, beundring og følelse av fellesskap med folket.

Normalt vil man betegne bruken av følelser som patos, men i dette tilfelle er det også en måte å skape et sterkt etos på. Ved å vise sine følelser tydeliggjør Kong Haakon for folket at han er et helt vanlig menneske.

Som tilhørere har vi nemlig lettere for å stole på og vise tillit til mennesker som ligner oss selv."... [Les mer nå]