Systematikken i biologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 1
 • 5
 • 10
 • 2971
 • PDF

Sammendrag: Systematikken i biologi

Sammendrag som dekker de viktigste punktene innenfor systematikken fra biologi 1, med fokus på Bi 1 (grunnboken i biologi VG 2 - Gyldendal 2007). Sammendraget tar for seg rikene, rekkene, divisjonene og klassene samt eksempler på arter som hører til disse kategoriene.

Elevens kommentar

Jeg synes jeg har svart ganske utfyllende på de viktigste punktene. Rekkene i dyreriket kunne kanskje ha vært noe mer detaljert/bedre formulert, istedenfor å bare være i stikkord som kjennetegn.

Innhold

- Innledning
- De taksonomiske nivåene
- Protistriket
- Bakterieriket
- Archaeariket
- Dyreriket
- Planteriket

Utdrag

I mennesket sin historie, har vi allerede siden antikken begynt å undre oss over naturlige fenomen. Hvorfor ting ser slik ut og hvorfor de er slik var en ganske omstridt tanke blant mange felt enn bare biologi. Greske filosofer delte tankene og teoriene sine om hvorfor ting var slik de var med hverandre og etter hvert til folket. For eksempel kan vi se på filosofen Sokrates, som hadde tanken om at «alle sykdommer har en naturlig årsak, og det finnes ingen sykdommer dersom det ikke fantes naturlige årsaker». På grunn av denne tanken kan vi si at han la grunnlaget for det som er i dag medisinstudiet. Demokrit, en annen gresk filosof, tenkte at alt i verden er bygget opp og sammensatt av små, udelelige byggeklosser (atom) og la da grunnlaget for det som er i dag kjent som kjemien.

Men innenfor biologien setter vi fokuset hovedsakelig på Aristoteles (384-322 fvt.), en gresk filosof som er regnet i dag som biologiens far. Siden Aristoteles har mange andre biologer jobbet på grunnlaget han satte innenfor systematikken, hvor man lærte mer om det biologiske mangfoldet, enhver art og hvordan de henger sammen i et ordnet system. Vi kan si at vi har kommet lagt med systematiseringen av artene, blant annet innenfor klassifikasjonsmetodene... Kjøp tilgang for å lese mer

Systematikken i biologi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 27.09.2014
  ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!