Sysselsetting I Norge - Ressurser, næringsliv og bosetting i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Geografi
  • 4
  • 16
  • 4800
  • PDF

Sysselsetting I Norge - Ressurser, næringsliv og bosetting i Norge

I denne oppgaven kan du lese om ressurser, næringsliv og bosetting i Norge ut fra et Geografisk synspunkt. Oppgaven beskriver bl.a. næringsstrukturene i Norge, og kommer både inn på primær-, sekundær- og tertiærnæringene. Videre beskrives jordbruk og skogbruk i Norge, i tillegg til fiskevirksomheten. Her blir det bl.a. fokusert på virksomhetene før sammenlignet med dagens industrialiserte samfunn. Oppgaven beskriver og så norsk jernverk, samt olje og gass.

Innhold

Næringsstrukturene 2
Fiskevirksomheten i Norge 4
Olje og gass 7
Jordbruk og skogbruk 11
Norsk Jernverk 11
Kildehenvisning 14

Utdrag

Vi har hovedsakelig tre grupper næringer i samfunnet, disse tre næringene er: Primær-, sekundær- og tertiærnæringene. Virksomheter innen disse tre næringene er ikke tilfeldig lokalisert, da man i hver næringsgruppe er avhengige av ulike ressurser og omgivelser for å kunne drive en effektiv og lønnsom virksomhet.

...

Yrkene i sekundærnæringen henger sammen med yrkene i primærnæringene, men i disse yrkene er oppgavene å bearbeide råvarene som blir produsert innenfor primærnæringene til ferdige produkter. Yrker innen sekundærnæringen finner vi blant annet innen industri og andre næringer som bearbeider råvarer. Arbeidsplasser innen sekundærnæringen ble etter hvert erstattet av automatiserte maskiner som gjorde en like bra, om ikke bedre jobb, bare mye mer effektivt og mye raskere. Dette er mye av grunnen til at primær- og sekundærnæringene ikke er like mye sysselsatt som de var før. Automatiseringen av industrien overtok jobbene til arbeiderklassen.
Yrkene innenfor tertiærnæringen er de yrkene som har vært mest sysselsatt i Norge siden 1920-tallet. Lokalisering er en viktig faktor også her. Tertiærnæringen består av servicenæringer og tjenesteytende næringer. Under disse kategoriene går alle yrkene som yter service til andre. Her finner vi alt fra lærere til bussjåfører. Tertiærnæringene er altså næringer som ikke produserer produkter, men gir tjenester til andre. Derfor er som oftest slike yrker lokalisert i eller rundt sentrum av byer, da de ønsker å være der det er... Kjøp tilgang for å lese mer

Sysselsetting I Norge - Ressurser, næringsliv og bosetting i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.