Sykkel | Treningsplanlegging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • 5
  • 39
  • 7122
  • PDF

Sykkel | Treningsplanlegging

Her har du en treningsplanlegging for sykkel. Treningsplanleggingen inneholder blant annet en kapasitets -og arbeidsanalyse, og ser på faktorer som teknikk, styrke og hurtighet. I tillegg inneholder treningsplanleggingen langsiktige mål og øktplaner som tar for seg ulike øvelser.

Innhold

Arbeidsanalyse innledning s. 3
Utholdenhet s. 4-7
Teknikk s. 8-9
Psykisk s. 10
Styrke s. 11-13
Taktikk s. 14
Hurtighet s. 15
24-timersutøver s. 16-17
Ytre faktorer s. 18
Kapasitetsanalyse s. 19
Utholdenhet s. 20-23
Teknikk s. 24-25
Psykiske egenskaper s. 26-27
Styrke s. 27-29
Taktikk s. 30
24-timersutøver s. 31
Ytre faktorer s. 32
Plan s. 33-40
Mål s. 41
Øktplan s. 42

Utdrag

Teknikk i sykkel er viktig. Den viktigste teknikken i terrengsykling er knyttet til teknisks kjøring. Det vil si hvor god du er til å kjøre over røtter og steiner. Sporvalg, rundtråkk og svingteknikk er også andre tekniske faktorer.

Å være teknisk god i skogen er svært viktig. Det handler ofte om i finne «flyten». Det vil si at du kjører over steiner og røtter uten at de hindrer deg. Med gode tekniske ferdigheter klarer du da å kjøre fortere over steiner og røtter. Du vil også spare mye krefter på at du ikke mister fart hver gang du treffer en rot eller en stein – eller i verste fall velter. I tekniske utforkjøringer er det også mange sekunder å tjene på teknisk god kjøring. Jeg vil si at det er helt essensielt for en terrengsyklist å være god teknisk. Det koster ingen ting å være god teknisk. Med det mener jeg at er du god teknisk taper du mindre krefter siden du kan hvile mer, og kjøre fortere over tekniske partier uten at du bruker mer energi.
Sporvalg er også en sentral teknikk i sykkel. I terrenget er det hindringer som for eksempel steiner og røtter som gjør at du raskt må ta avgjørelser om stivalg (perseptuelle krav). Om du velger å gå til høyre, venstre, eller kjøre over roten, kan ha mye å si for om du klarer å holde deg på sykkelen, eller om du klarer å beholde flyt og fart i terrenget. Feil sporvalg kan føre til at du treffer en stein feil og kan endre med å gå over styret. Sporvalg handler om å planlegge kjøreruten mens du sykler. Dette er ofte ganske vanskelig når du er ny i sporten. Det kreves tusenvis av timer før du klarer å automatisere, og ta de riktige valgene.

Svingteknikk er en annen sentral teknikk i sykkel. I svinger er dert mange sekunder å tjene. Utfører du svingen riktig skal du komme ut med høyere fart enn det du kom inn med. For at du skal klare det må du velge riktig inngang på svingen. Hvis du starter for langt inn i svingen vil du ikke klare å holde en fin bue i svingen og vil ende for langt på yttersiden i svingen. Det fører til at du må bremse opp for å ikke kjøre ut av svingen. Hadde du for eksempel startet svingen lengre til høyre i en venstresving, ville du klart å kjøre svingen uten å bremse. Svingteknikk handler mye om å planlegge svingen. Det er ofte for seint å gjøre noe når du har allerede har startet på svingen. Da må du bare bremse ned. Du kan spare energi på å ha fokus på kognitive krav. Du får da som sagt høyere fart ut av svingen og kan da også hvile lengre.
Teknikk i terrengsykling er viktig. For å hevde deg i ritt, og vinne disse, må du ha en god teknikk. Det hjelper lite hvis du har god utholdenhet hvis du ikke klarer de tekniske partiene og må stoppe opp. Dette er såpass viktig at jeg har valgt å gi teknikk 80%... Kjøp tilgang for å lese mer

Sykkel | Treningsplanlegging

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.