SWOT/SOFT analyse: G-sport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag, SWOT-analyse: SWOT/SOFT analyse: G-sport

Oppgaven i Markedsføring og ledelse 1, som inneholder en situasjonsanalyse (swot/soft analyse) av sportsbutikken G-sport. Ser på styrker og svakheter til bedriften og eksterne og interne faktorer, for deretter å kommentere hva som kan gjøres bedre.

Elevens kommentar

De eksterne faktorene i oppgaven må gjøres bedre, synes jeg!

Innhold

Strategisk analyse (SWOT-analyse)
Situasjonsanalyse av G-sport
Styrker:
Svakheter:
Muligheter:
Trusler:
Kommenter hovedpunktene ovenfor. Hva er bra, og hva er dårlig? Noe som bør gjøres annerledes?
Kilder:

Utdrag

Strategisk analyse (SWOT-analyse)
1.
Strategisk-analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og
svakheter i avdelingen /organisasjonen.

De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven i
de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og
Threats (trusler). SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring.

2.
For å gjøre en situasjonsanalyse starter man med å analysere nåsituasjonen. Deretter kan du begynne med å analysere de fire SWOT-faktorene, med fokus på fremtiden... Kjøp tilgang for å lese mer

SWOT/SOFT analyse: G-sport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.