Sweet Protection | Bedriftsutvikling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sweet Protection | Bedriftsutvikling

Dette er en oppgave i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, som handler om bedriften "Sweet Protection". Oppgaven besvarer syv spørsmål relatert til bedriften. Disse dreier seg om oppstarten til bedriften, hendelser som gjorde at bedriften kunne vokse og lykkes, plassering, ekspansjon, målgruppe og markedsstrategi.

Innhold

1. Hva var grunnlaget for den muligheten Ståle brukte for å starte Sweet Protection?
2. Hva er de viktigste hendelsene som gjorde at Sweet Protection kunne vokse og lykkes?
3. Hvor viktig er Trysil-området for bedriften?
4. Hvorfor tror du Sweet Protections produkter produseres på den måten som er beskrevet?
5. Kan Sweet Protection vokse seg enda større uten å måtte flytte fra Norge?
6. Velg ut målgruppe for Sweet Protection
7. Gi eksempel på markedsstrategi

Utdrag

1. Hva var grunnlaget for den muligheten Ståle brukte for å starte Sweet Protection?
Han startet Sweet protection da han hadde designutdannelsen, og han var ikke fornøyd med elvekajakk hjelmene ikke holdt standarden av de som var tilgjengelige på markedet på den tiden. Derfor bygde han sin første hjem «the strutter». Han og vennene hans brukte da prototypen i elva, og så at veldig mange spurte hvor han hadde fått tak i denne. Da så han muligheten til at dette kunne være et produkt og startet opp Sweet protection.

2. Hva er de viktigste hendelsene som gjorde at Sweet Protection kunne vokse og lykkes?
Tidlig da Sweet protection startet opp tilknyttet Terje Håkonsen seg til bedriften. Han ble med på produktutviklingen og dette ga internasjonale ekspansjons muligheter. Han er tross alt en av de beste snowboarderne gjennom tidene og et icon innen sport. Han var en av hovedgrunnene til at Sweet kunne vokse og lykkes. ¨

3. Hvor viktig er Trysilområdet i denne casen?
Vel for det første er Sweet etablert i Trysil. De har også klart å plassere seg i trysil, om man lager produkter innen actionsport, kan man ikke være plassert et annet sted enn der det skjer... Kjøp tilgang for å lese mer

Sweet Protection | Bedriftsutvikling

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.