Svartedauden i Europa | Fordypningsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie og filosofi 1
  • 5
  • 14
  • 2795
  • PDF

Svartedauden i Europa | Fordypningsoppgave

Dette er en fordypningsoppgave som handler om Svartedauden, og tar for seg problemstillingen:

På hvilken måte påvirket svartedauden Europa?

Oppgaven beskriver Svartedauden på en utdypende måte, og presenterer forholdene i Europa både før og under Svardedauden, samt hvilke konsekvenser epidemien fikk for Europa.

Studienetts kommentar

Oppgaven er et godt eksempel på en god fordypningsoppgave, med en formulerende konklusjon som avslutning.

Innhold

Forside
Innledning
Problemstilling
Forhold i Europa før Svartedauden
Svartedauden
Forhold under Svartedauden
Hvorfor spredde Svartedauden seg så fort
Negative konsekvenser for Europa
Positive konsekvenser for Europa
Oppsummering/Sammenlikning
Konklusjon
Egne refleksjoner
Kildeliste

Utdrag

Svartedauden som den blir kalt, feide over Europa på 1300-tallet, en verdensdel som allerede var hardt rammet av krig, hungersnød, skiftende klima og skandaler innad kirken. Pesten kom med handelsskip til havnebyen Messina, Italia og spredte seg raskt til resten av Europa. Svartedauden er en av de raskest voksende epidemiene som har rammet menneskets historie, og de fleste som ble smittet døde innen en uke. Etter syv år med herjing i Europa ble 60% av Europas befolkning utryddet av sykdommen, som den dag i dag fortsatt finnes i områder Sør for Russland og Kina.

FORDHOLD I EUROPA FØR SVARTEDAUDEN
Etter Vest Romerrikets fall i 476 skulle Europa støpes på nytt, hvor europeerne fikk et nytt språk, ny religion og folkeslagene endret seg. Det var mye ustabilitet i Europa på denne tiden, spesielt på den politiske fronten - hvem skulle ha makten? Etter nærmere 300år med vekst og økende velstand ble toppen nådd, og det begynte å gå sakte nedover for Europa. Europa har så lenge vi vet vært et jordbrukskontinent, på grunn av det store jordbruksarealet. En av mange store kriser som traff Europa var agrarkrisen på 1300-tallet. Agrarkrisen var en jordbrukskrise, som resulterte i en hungersnød som drepte flere millioner mennesker i Europa. Det varme klimamønstret som tillot bønder å dyrke flere ulike varianter av korn, grønnsaker og vin ble erstattet med et våtere og kaldere klima. Den plutselige klimaendringen ble for mange bønder vanskelig å takle og frustrerende. Mange avlinger gikk tapt, som resulterte i vanskeligheter for å produsere nok mat til den økende befolkningen. Perioden med kaldt klima, med en gjennomsnittstemperatur på 1 grad, fikk navnet «den lille istid». «Istiden» satte en stoppe for handelen og jordbruket, og resulterte i krigføring og pest.

SVARTEDAUDEN
Svartedauden er en byllepest som stammer fra loppebakterien yersinia pestis . Det er vanskelig å tidfeste når Svartedauden kom til Europa, men nyere forskning viser at Svartedauden kom til Europa fra mongolkhanatet, og ikke Kina som var tidligere trodd. Det er estimert at Svartedauden kom først til Messina, Italia en plass mellom 1346-47, og spredte seg raskt til resten av Europa. Svartedauden fikk navnet etter de svarte byllene som smittede får, og på folkemunne i Norge fikk Svartedauden navnet «pesta» eller «gnangersykdommen». Menneskene på 1300-tallet mente at det var Gud som hadde sendt pesta som skulle straffe mennesket for sine synder. Mange begynte å praktisere ulike metoder for å gjøre opp for sine synder for eksempel ved å slå seg selv og noen smittende gravde seg selv ned på hellige steder når en prest ikke var tilstede. På grunn av Svartedauden innførte Paven og Kirka et unntak, hvor de tillot lekfolk å utføre... Kjøp tilgang for å lese mer

Svartedauden i Europa | Fordypningsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.