Prøve | Opplysningstid og Industriell revolusjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • 6
 • 5
 • 1558
 • PDF

Sammendrag: Prøve | Opplysningstid og Industriell revolusjon

Oppgaven er langsvar på en prøve vi hadde i Historie om opplysningstid og den industrielle revolusjon (Årsaker til den amerikanske uavhengighetskrigen og forutsetninger for revolusjonsstart i Storbritannia). På prøven hadde vi ikke hjelpemidler - Historie Vg3.

Besvarer:
OPPGAVE 1 – ÅRSAKER TIL DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSKRIGEN
OPPGAVE A FORUTSETNINGER FOR REVOLUSJONSSTART I STORBRITANNIA

Lærers kommentar

Flott! Meget god analyse og bruk av fagterminologi! Dette en meget god analyse. Noen få mangler.

Elevens kommentar

Jeg kunne ha husket enkelte sentrale poeng bedre, og fått det med i teksten.

Innhold

OPPGAVE 1 – ÅRSAKER TIL DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSKRIGEN
GRUNNLEGGENDE ÅRSAKER
MEDVIRKENDE ÅRSAKER
UTLØSENDE ÅRSAK

OPPGAVE A
FORUTSETNINGER FOR REVOLUSJONSSTART I STORBRITANNIA
KONSEKVENSER

Utdrag

"OPPGAVE 1 – ÅRSAKER TIL DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSKRIGEN:
GRUNNLEGGENDE ÅRSAKER:
Frankrike hjalp til i den amerikanske uavhengighetskrigen, og sendte mye soldater og la mye penger i dette. Dette bidro til at Frankrike kom i en økonomisk krise. Det ble brødmangel i landet, og mange sultet. En stor del av tredjestanden var svært fattige, og tredjestanden dekket tross av 98 % av befolkningen, så dette betyr at mange led.

Og folket visste at kongen og de geistlige satt i overdreven luksus med mer mat enn de trengte. Dette gjorde dem misfornøyde, og aggressive ovenfor de geistlige. Med dette vil jeg si at tredjestandens misnøye var den grunnleggende årsaken bak den franske revolusjonen.
Men dette var ikke det eneste som tredjestanden var misfornøyd med. De var også misfornøyde med at adelen og de geistlige hadde så mye rettigheter ovenfor tredjestanden."... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve | Opplysningstid og Industriell revolusjon

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 22.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  BRA! God analyse og forklaring av begreper, litt tynt et par steder...