Suksesjon i en tøffeldyrkultur | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • Godkjent
  • 3
  • 630
  • PDF

Suksesjon i en tøffeldyrkultur | Rapport

Rapport om suksesjon i en tøffeldyrkultur. Forsøket går ut på å se at bestanden av tøffeldyr gradvis vokser og blir større. Oppgaven forklarer hvordan eleven har gått fram, viser resultater og konkluderer.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Tøffeldyr er encellede organismer og blir fra 50- 350 mikrometer lange og tilhører gruppen protozoer. Grunnen til at de kalles tøffeldyr er fordi de likner på en tøffel. Tøffeldyrene er kledd med flimmerhår og trives godt i stillestående vann og er vanlige i råtnende vann der de lever av bakterier... Kjøp tilgang for å lese mer

Suksesjon i en tøffeldyrkultur | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.