Styrka kongemakt og bøndenes situasjon perioden 1050-1350 | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 5
  • 4
  • 908
  • PDF

Styrka kongemakt og bøndenes situasjon perioden 1050-1350 | Artikkel

Artikkelen drøfter sammenhengen mellom den styrkede kongemakten og situasjonen til bøndene i denne perioden. I artikkelen kan du lære mer om hvordan Norge blomstret i perioden 1050-1350. Her kan du lese om bøndenes rolle i Norge på denne tiden, og hvordan styringsformen i landet endret seg i løpet av tidsepoken. Artikkelen besvarer problemstillingen ved hjelp av kildebruk.

Artikkelen er skrevet på nynorsk.

Utdrag

Styrka kongemakt og bøndenes situasjon perioden 1050-1350

Høgmiddelalderen var ein storleikstid for fleire kongeriker i vesten. Barbarismen tok slutt, og Europa opplevde stabilitet og vekst. Byutviklinga førte til rike bystatar og Norden etablerte sine første statar. Denne perioden varte frå omkring år 1050-1350. Det er interessant å sjå på Norden, og spesielt Noreg i denne perioden. Landet var nettopp blitt kristna, og kristendommen var pådrivar til den norske statsutviklinga. Teksten drøftar samanhengen mellom den styrka kongemakta og bøndene sin situasjon i perioden.

Det norske kongeriket blei etablert i år 871. Fleire år seinare, i 1270-åra, får Noreg namnet Norgesveldet. Eit namn som kom i bruk under nasjonalromantikkens førestillingar på 1800-talet om at Noreg hadde fortid som stormakt. Veldet strakk seg over heile Atlanteren, og med større områder blei det nytte for ein styrka og sentralisert statsmakt. Utviklinga var naturlig, og i samband med utviklinga i dei fleste andre land. Nordmennene hadde nettopp blitt kristna, og kyrkjas storfolk tok med seg kunnskap, kultur og kunst frå kontinentet.

Noreg blomstra verkeleg i perioden. Kong Håkon utførte i 1240 ein ekspansiv utanrikspolitikk, fleire handelsavtalar og større teknologisk utvikling. Kong Håkons styre førte til forbetringar i kongedømmet, auka folketal, betre fotfeste for kyrkja, større byutvikling... Kjøp tilgang for å lese mer

Styrka kongemakt og bøndenes situasjon perioden 1050-1350 | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.