Strafferett | Promillekjøring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 5
  • 1308
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Strafferett | Promillekjøring

Besvarelse av heldagsprøve i Rettslære 1. Oppgavene er knyttet til straffeloven, to av dem angår tvister i forhold til promillekjøring, mens den siste oppgaven angår en tvist om vold under påvirkning av alkohol.

Innhold

Oppgave 1 - Kari Bergesen
Oppgave 2 - Sopranos
Oppgave 3 - Hans Tastad

Utdrag

Partene i denne saken er Kari Bergesen. Hun har vært på et utdrikkingslag sammen med noen venninner, da det ikke var lenge til hun skulle gifte seg. Hun hadde drukket mye champagne. Da hun skulle hjem til Paradis, kom hun seg frem ved hjelp av en EL-sykkel med batteri som ble ladet da sykkelen trillet. Sykkelen hadde punktert på veien, dette gjorde at hun derfor måtte lappe slangen i hjulet før hun kunne sykle videre. Mens hun holdt på med dette, ble hun oppdaget av en politipatrulje.

Kari ble tiltalt for overtredelse av § 22, jf § 31, evnt § 21 jfr § 31 i vegtrafikkloven.

”Drøft om Kari kan straffes for promillekjøring”

For at en person kan kunne bli straffet må det foreligge noen generelle (alminnelige) vilkår. Vi skal gå gjennom de fire vilkårene for straff; lovhjemmel, straffrihetsgrunner, tilregnelighet og subjektiv skyld.
For at Kari skal kunne bli straffet må det foreligge et lovhjemmel. Det vil si at det er nødt til å foreligge et straffebud som dekker den aktuelle... Kjøp tilgang for å lese mer

Strafferett | Promillekjøring

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.