Strafferett | Lovhjemmel ved drap

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • Godkjent
  • 2
  • 525
  • Word2007

Sammendrag: Strafferett | Lovhjemmel ved drap

Kort sammendrag om strafferett i forbindelse med drap. Sammendraget tar for seg nedenstående oppgaveformulering og svarer på tre spørsmål som er inkludert i besvarelsen.

Oppgaveformulering:
Sirkus Arnold eier en bondegård på Hedmarken hvor de fleste dyra bor, når de ikke er på reise. Arnold Hansen eier sirkuset og bor på gården sammen med elefant og løvetemmersken Tanja Ås. Tanja er egentlig fra Kasakhstan.

Gården er ofte besøkt av folk som vil se på dyra vinterstid, dette går som regel greit, men i det siste er de plaget av lommetyveri og smånasking fra de besøkende.

På nattestid har også dyra blitt forstyrret av nysgjerrige folk. Tanja har ikke brydd seg noe om dette, da de fleste løver ikke sover om natten likevel.

En av dyretransportbilene har hatt et innbrudd og, senere ble Arnolds Ford Capri stjålet.
Det har også vært innbrudd på kontoret flere ganger denne vinteren.

Tanja og Arnold har bestemt seg for å få en slutt på all denne småkriminaliteten og har latt en gammel tannløs løve være på kontoret om natten.
Preben er en småkriminell fra bygda som livnærer seg på småinnbrudd og naskerier da sosialtrygden ikke dekker Prebens livsførsel.

Han vet om et pengeskap som står på kontoret på gården, og han har tenkt seg dit for å stjele innholdet, da han ikke tjente noe særlig med penger da han solgte bilen til Arnold tidligere.

Preben bryter opp en bakdør og sniker seg inn på kontoret, der møter han den gamle løven. Han kaster alt han har og løper ut igjen. Det han ikke vet, er at den gamle løven elsker å leke sisten og den løper etter Preben. Dette oppdager han og løper til skogs alt han kan. Løven synes dette er festlig og brøler muntert. Preben blir så skremt at han kaster seg utfor en skråning, i bunnen treffer han hodet i en stein og dør.

Det reises straffesøksmål mot Tanja og Arnold.
De etterlatte etter Preben mener at løven drepte han, uansett måtte det være straffbart å slippe ville dyr etter innbruddstyver på denne måten.

Innhold

Lovhjemmel
Nødverge
Tilregneligheten
Skyld

Utdrag

I denne oppgaven har vi et problem om løven er et lovlig virkemiddel mot innbrudd.
Lovhjemmel. Først og fremst må vi se om vilkårene for å kunne straffes er oppfylt. Et av generelle vilkår er at det må foreligge en lovhjemmel, altså at det må foreligge et straffebud som dekker den aktuelle handlingen. Her blir Arne og Tanja skyld for drap i samsvar med § 233. De satt en tannløs løve for å kunne skremme tyven som brøt seg inn veldig ofte, som følge av det døde vedkommende.

Nødverge. Neste spørsmål blir om de satt løven i nødverge, jf. Straffeloven § 48. Ett av vilkårene for å bli frikjent på grunn av nødverge er at de gjorde det som framstilte seg som nødvendig for å hindre rettsstridige angrep fra tyven. Et annet vilkår er at nødvergehandlingen ikke må ikke gå lenger enn det som synes å være nødvendig.
Å la være en tannløs løve i kontoret kan sees på som en praktisk mulighet for å kunne skremme tyven, men fortsatt så regnes det ikke som nødvendig i og med at det fantes en... Kjøp tilgang for å lese mer

Strafferett | Lovhjemmel ved drap

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.