Strafferett - drap og promillekjøring | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 3
  • 1167
  • PDF

Strafferett - drap og promillekjøring | Caserapport

Dette er en caserapport i Rettslære 1 omhandlende strafferett. Nærmere bestemt dreier caserapporten seg om straffeskyld ved drap og promillekjøring. Parten er Jens Lie og tvisten gjelder om Jens har straffeskyld for drap og promillekjøring. Rettskildene som vurderes her er straffeloven 2005 og veitrafikkloven 1965.

Utdrag

Parten er Jens Lie . Tvisten gjelder om Jens har straffeskyld for drap og promillekjøring. Rettskildene er straffeloven 2005 og veitrafikkloven 1965.

Det første vi må ta for oss er om Jens Lie er strafferettslig tilnærmelig. I straffeloven §20 står det at «Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er under 15 år, psykotisk, psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller har en sterk bevissthetsforstyrrelse. Bevissthetsforstyrrelse som er en følge av selvforskyldt rus, fritar ikke for straff» Siden Jens Lie har førerkortet, kan vi regne med at han er over 18 år. Han var alkoholpåvirket i begge handlingsøyeblikkene, både under rakettskytingen og kjøringen. Han var også ganske umoden. Men ettersom selvforskyldt rus ikke gir fritak for straff, og umodenhet ikke kan anses som å være psykisk hemmet, kan vi si at Jens Lie er strafferettslig tilnærmelig.

Det heter i straffeloven §14 som omhandler kravet om lovhjemmel at «Strafferettslige reaksjoner kan bare ilegges med hjemmel i lov.» For at Lie skal kunne straffes for enten drap eller promillekjøring må det derfor finnes hjemmel i lov.

Vi skal deretter ta for oss om Jens Lie kan straffes for drapet på en mann, ved at en rakett ble skutt i magen og han døde noen timer etterpå. «Straffelovgivningen rammer bare forsettlige lovbrudd, med mindre annet er bestemt» heter det i straffeloven §21 om skyldkrav. Videre skal vi se om det foreligger subjektiv skyld. Forsett, ifølge straffeloven § 22, foreligger når noen begår en handling... Kjøp tilgang for å lese mer

Strafferett - drap og promillekjøring | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.