Straff og Narkotika - Sosiologi og Sosialantropologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Straff og Narkotika - Sosiologi og Sosialantropologi

Oppgave i sosiologi og sosialantropologi Vg2, som diskuterer i hvilken grad fengselsstraff er et godt virkemiddel i forhold til narkomane.

Oppgaven diskuterer blant annet spørsmålene:
Er fengsling den mest riktige behandling av narkomane?
Får man best resultater av å gi narkomane fengselstraff eller får man best utnytte med behandling, både for den narkomane og samfunnet generelt?

Innhold

SOSIOLOGI OPPGAVE
Innledning
Hovddel
Avslutning

Utdrag

Innledning
I denne oppgaven vil jeg nå drøfte hvilken grad fengselsstraff er et godt virkemiddel i forhold til narkomane.
Ifølge straffelovens § 162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for narkotikaforbrytelser for ulovlig tilvirke, innføre, utføre, levere, erverve, oppbevare, sende eller overdra narkotika.
Narkomani fører til store samfunnsskader med tanke på vinningsforbrytelser og andre forskjellige forbrytelser som for eksempel prostutisjon. Når man gjør en forbrytelse med narkomani kan det føre til fengselstraff. Årsaken til hvorfor narkomane kommer i fengsel, kan ligge i behandlingen av den enkelte før den blir fengslet. Hadde samfunnet lagt til rette for at den narkomane skulle komme seg ut av det? Eller er det en annen måte å straffe narkomane på enn fengsel?
Noen vil hevde at nøkkelen for å redde flest narkomane ligger i å behandle dem som pasienter med å sette opp sprøyterom, der kan den narkomane sette sitt ”skudd” med overvåking av helepersonell til stede, mens på den andre siden vil noen hevde at dette er å støtte narkomani og gjøre stikk imot det loven sier.
Videre i denne oppgaven skal jeg vise til to forskjellige behandlingsprosser av mennesker som har blitt avhengning av narkotiske stoffer. Er fengsling den mest riktige behandling av narkomane? Får man best resultater av å gi narkomane fengselstraff eller får man best utnytte med behandling, både for den narkomane og samfunnet generelt? Disse spørsmålene kommer til å være en vesentlig del i oppgaven som jeg skal skrive... Kjøp tilgang for å lese mer

Straff og Narkotika - Sosiologi og Sosialantropologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.