Stikkord kap 1 og 2: De første sivilisasjonene til Antikken

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • Godkjent
  • 3
  • 1314
  • PDF

Sammendrag: Stikkord kap 1 og 2: De første sivilisasjonene til Antikken

Stikkord til Historieprøve i kapittel 1 og 2 i Tidslinjer 1 Vg2. Notatene svarer på spørsmål om de første menneskene og folkevandringene, de første sivilisasjonene, Mesopotamia og bystatene Athen og Sparta i Antikken.

Spørsmål:
- Hvilke særtrekk kan vi si er typiske for mennesket?
- Hvor lenge siden er det de første moderne menneskene vandra ut fra Afrika?
- Hvor begynte det første jordbruket?
- Hva var fordelene med jordbruk i forhold til jakt og sanking? Og hva er ulempene?
- Når og hvor kom de første sivilisasjonene?
- Hva er egentlig en sivilisasjon?
- Hvor ble de første skriftsystemene benyttet?
- Hvorfor var det nødvendig for jordyrkene i Mesopotamia å organisere seg?
- Hvem hadde betydning i den greske bystaten, og hvem ble holdt utenfor?
- Hva er forskjellen på et aristokrati og et demokrati?
- På hvilke måter utvikla Athen og Spara seg i ulik retning?
- Hvem hadde størst makt i den romerske republikken?
- Nevn noen virkninger på den romerske ekspansjonen
- Gjør rede for den taktikken romerne nytta for å holde kontrollen i det store riket.
- Hvor ble kristendommen til, og hvordan ble han etter hvert som et trugsmål mot det romerske samfunnet?

Tidslinjer VG2

Utdrag

Prøvestoff kap 1 og 2


10 - 21

Hvilke særtrekk kan vi si er typiske for mennesket?
- Kjempe hardt for å skaffe seg mat og overleve
- lage redskap, gode klær, boplass og ild
- Språk, selvbevissthet og problemløsning
- Overføre og formidle kompliserte ferdigheter og kunnskaper til neste generasjon
- Språket er til slik at overføring av kultur er mulig

Hvor lenge siden er det de første moderne menneskene vandra ut fra Afrika?
- 12 000 år siden... Kjøp tilgang for å lese mer

Stikkord kap 1 og 2: De første sivilisasjonene til Antikken

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.