Stift med tilløp | Øktplan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Treningsledelse 2
 • 6
 • 2
 • 596
 • PDF

Stift med tilløp | Øktplan

Øktplan for hvordan man utfører turnøvelsen stift med tilløp. Øktplanen forklarer med.

Lærers kommentar

Har lagt ned en god del arbeid i PLANEN. Reflektert plan der det meste er skikkelig gjennomtenkt. Har satt deg godt inn i tema og tenkt organisering i forhold til tema og øvelser. Gode øvelser der det er stor fokus på tema. Her legger du grunnlaget for en kjempebra instruksjon.
ØVELSESUTVALGET: Meget Bra. Fin progresjon, der du deler inn i flere faser og har fokus på faseinndeling. Jobber bevisst med fase for fase, der du har fokus på ett og ett læringsmål for hver enkelt øvelse. LURT.
ORGANISERINGEN er meget bra gjennomført. Du bruker veldig lite tid på å sette ut utstyret som er funnet frem i forkant av instruksjonen. BRA. Har god AKTIVISERING av utøverne. Gjennomtenkt. Greit med ei forholdsvis lita gruppe.– jobber sammen tre og tre – mange repetisjoner pr. utøver. Får god tid til å jobbe med egen ferdighet. Flink til å passe på at alle utøverne ser deg og ser godt hva du ønsker å få frem med øvingsbildet.
Har god kontroll på klokka og tiden undervegs. God prioritering av tidsbruk
Personlig framtreden: Har god kontroll på økta og gruppa. Snakker tydelig og er flink til å poengtere hva som er viktig i forhold til utførelse. Kan med fordel være litt mer konkret og kortere innledningsvis. Har gode momenter å jobbe med. Viser godt øvingsbilde, der du benytter deg selv og medhjelper som øvingsbilde. BRA!! Kommer veldig raskt i gang med instruksjonen. Bra engasjement underveis i instruksjonen. Flink til å nå alle sammen.
VEILEDNINGEN Veldig konkret og god tilbakemelding til utøverne. Har fokus gjennom hele økta på tema og veileder i forhold til dine utvalgte arbeidsoppgaver/moment. Solid instruksjon Ling… FLINK INSTRUKTØR.
kan med fordel benytte et idealbild ovenfor resten midt i sekvensen, slik at de andre utøverne får et visuelt bilde av utførelse.

Elevens kommentar

Ta med den gode gjennomføringen inn mot neste instruksjon.

Utdrag

Hva er stift med tilløp?
Det er nesten som forlengs salto, bare at man er nær bakken med henda etter tilløp og roterer rundt til man står på beina igjen. Det kreves mye koordinasjon og andre basisferdigheter før man klarer stift. Stift blir vanligvis delt opp i tre faser... Kjøp tilgang for å lese mer

Stift med tilløp | Øktplan

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 07.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig fin øktpla. du er flink. hjalp meg masse til i morgen, jippi