Stemmerettsalder og det lokale selvstyret | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 1350
  • PDF

Stemmerettsalder og det lokale selvstyret | Artikkel

Dette er en artikkel skrevet i faget Politikk og menneskerettigheter omhandlende stemmerettsalderen og lokalt selvstyre. Artikkelen diskuterer om stemmerettsalderen bør senkes, og viser til et prøveprosjekt der stemmerettsalderen ble satt ned til 16 år. Det ses videre på fordeler og ulemper ved å senke stemmerettsalderen, og i tillegg settes temaet i sammenheng med det lokale selvstyret.

Utdrag

I denne artikkelen vil jeg komme inn på stemmerettsalderen, valgopptelling, samtidig som jeg drar inn det lokale selvstyret. Jeg vil redegjøre for det viktigste, før jeg drøfter disse utfordringene med hvordan samfunnet er i dag.

I Norge har vi et demokrati og det medfører stemmerett. I Norge vil valgmanntallet ha rett til å stemme i stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg. De som har stemmerett må være 18 år eller over – med unntak av de utenlandske statsborgere, som kun har stemmerett dersom de har vært bosatt i Norge i sammenhengende 3 år. Det at man må være 18 år for å stemme, betyr at stemmerettsalderen i Norge i dag er 18 år, og det har den vært siden 1978. Dette betyr også at ingen under 18 kan stemme, noe som kan være positivt og negativt. I fjor brukte kun 6 av 10 stemmeretten sin ved lokalvalg, og det har ofte de siste årene vært diskusjoner angående om stemmerettsalderen bør senkes til for eksempel 16 år. I 2011 gjennomførte regjeringen et prøveprosjekt i 20 kommuner, der 16-17 åringer fikk lov til å stemme ved kommunevalg. Analysen for dette prosjektet viste at bare 40,9% av 16-17 åringene svarte ”svært eller nokså interessert” angående det å stemme.

I det politiske systemet i Norge har vi 3 styringsnivåer: Staten, fylkeskommuner og kommuner. De lokale styringsorganene består av fylkeskommunene og kommunene, som ble innført med Formannskapslovene i 1837. Formannskapsmodellen sier at befolkningen har rett til et visst lokalt selvstyre med egne folkevalgte organer. Lokalstyret sin rettmessighet blir lagt fram med to viktige argumenter; At det regionale og lokale folkevalgte organene skal styrke demokratiet, og at lokalstyre skal øke effektiviteten i de lokale tjenestene som tilbys. Det lokale selvstyret må holde seg til statens retningslinjer, siden kommunene er avhengig av overføringer fra staten – for å så kunne tilby innbyggerne tjeneste de har krav på som for eksempel grunnskole og helsetjeneste.

Som nevnt tidligere, ble det i 2011 utført et prøveprosjekt av regjeringen (Ap, Sv, Sp) der man senket stemmerettsalderen ned til 16 år i 20 kommuner... Kjøp tilgang for å lese mer

Stemmerettsalder og det lokale selvstyret | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.