Statens innretning i New Zealand

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Statens innretning i New Zealand

Oppgaven er en besvarelse på et fordypningsprosjekt gitt i Sosiologi og sosialantropologi der man skulle gå i dybden om fordelingen av goder i et land. Oppgaven handler blant annet om hvordan velferdsstaten New Zealand fungerer og hvem som kan få hjelp av staten.

Fordypningsprosjektet tar utgangspunkt i denne oppgaven:
"Velg dere et land å fokusere på-, gjør rede for- og analyser prinsippene for fordeling som de bruker i dette landet."

Innhold

Generell informasjon om New Zealand.
Ideologi
Maktforhold
Fordeling av goder
Oppsummering
Kildeliste

Utdrag

Generell informasjon om New Zealand.
New Zealand er en samling av øyer som ligger i det sørvestlige Stillehavet. Øyene tilhører Kongeriket New Zealand, men utgjør sammen en uavhengig stat. Staten består hovedsakelig av to øyer, som heter Nordøya og Sørøya, selv om flere mindre øyer også er en del av landet. I tillegg er New Zealand ansvarlig for de selvstyrte landene Cookøyene, Niue, Ross Dependency og Tokelau. Landet er inndelt i 16 regioner og ett territorium. Hovedstaden i New Zealand er byen Wellington som ligger på Nordøya.
New Zealand er et konstitusjonelt monarki og et parlamentarisk demokrati med et parlamentisk styresett. Landet har vært uavhengig fra Storbritannia siden 1947, men er fremdeles en del av Samveldet. Dronning Elizabeth II regnes som deres statlige overhodet, men blir representert ved en generalguvernør, som i dag er Jerry Mateparae. Under det statlige overhodet ligger parlamentet. Det består av 120 representanter, der alle representantene blir valgt for 3 år av gangen.

Ideologi
New Zealand følger en ideologi som kalles for New Public Management, som også gjerne forkortes til NPM. Denne ideologien består av diverse prinsipper og metoder som har utgangspunkt i markedet. Vi kan derfor si at New Zealand tilhører den markedsbaserte velferdsstatsmodellen, i likhet med USA og England. NPM ble gjerne introdusert som den nyliberalistiske politiske ideologien som blant annet Margaret Thatcher og Ronald Reagen var frontfigurer for i både Storbritannia og USA på slutten av 1980-tallet.

Maktforhold
Ettersom New Zealand har stor tilknyttning til England, så følger maktforholdene det samme mønsteret som England gjør og også særlig mønsteret USA følger. På 1980-tallet skjedde det en endring i New Zealand. Frem til da hadde maktforholdene vært mye mer styrt av staten, mens etter 1980-tallet ble godene mer og mer styrt av markedet. I dag er fordelingen av goder i stor grad basert på markedet. Dette betyr at fordeling av godene vil være ganske systematisk ulik, og dette fører også gjerne til behovsprøving. Behovsprøving gjelder i New Zealand og vil si at godene blir delt ut etter hvem som har størst behov for dem. Når det er markedet som styrer så er det de med mange ressurser som har gode fordeler, som for eksempel utdanning, helseplan og pensjonsplan. Markedet og din plass i det spiller stor rolle for hvor mange goder du vil få og i hvilken grad... Kjøp tilgang for å lese mer

Statens innretning i New Zealand

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.