Starbucks Stavanger | Konkurrentanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 6
  • 14
  • 3439
  • PDF

Starbucks Stavanger | Konkurrentanalyse

Her har du en konkurrentanalyse i forbindelse med Starbucks Stavanger. Til og begynne med introduseres du for Starbucks Stavanger. Dernest følger en SOFT-analyse hvor det ses på bedriftens sterke og svake sider, samt muligheter og trusler. Videre redegjøres det for konkurrentene til Starbucks i Stavanger og ikke minst konkurransen mellom bedrifter i bransjen.

Innhold

Innledning av oppgaven 3
Presentasjon av Starbucks 4
SOFT-analyse 4
Hvem er konkurrentene? 5
Michael Porter 6
Konkurransen mellom bedrifter i bransjen 7
Press fra substitutter 9
Trussel fra nyetableringer 10
Kundenes og leverandørenes makt 11
Forenklet konkurrentanalyse 11
Konklusjon 12
Kilder 13

Utdrag

Innledning av oppgaven
I denne oppgaven skal vi foreta en grundig konkurrentanalyse for Starbucks Stavanger. Konkurrentene er en del av de eksterne arbeidsbetingelsene bedriften arbeider under. Å gjennomføre en god konkurrentanalyse er viktig for en hver bedrift for å innhente en tydelig oversikt over bedriftens posisjon i bransjen. Konkurrentanalysen kan være helt avgjørende for utviklingen av konkurransedyktige strategier.

Starbucks Stavanger
Starbucks Stavanger er en kaffebar lokalisert sentralt i Stavanger sentrum. Kaffebarkjeden åpnet i Stavanger i mai 2015, etter å ha etablert seg i over 49 land og med 16.200 utsalgssteder, på bare 49 år. Kaffebarkjeden tilbyr hovedsakelig ulike kaffetyper, men selger også i tillegg ulike typer smoothie, juice og matretter. Starbucks Stavanger dekker behovet om å slukke både tørst- og matlysten...

...

SOFT-analyse
En SOFT-analyse er en enkel oppsummert beskrivelse av arbeidsbetingelsene til en bedrift. Den skal være kortfattet, slik at informasjonen er oversiktlig og lett tilgjengelig for ledere og ansatte i bedriften. SOFT-analysen under beskriver arbeidsbetingelsene til Starbucks.

Denne SOFT-analysen beskriver sterke og svake sider ved Starbucks, og eksempler på muligheter og trusler som finnes for kaffebaren. Styrker og svakheter handler om arbeidsbetingelser innad i bedriften, og disse er noe Starbucks selv kan styre og endre. Muligheter og trusler foregår utenfor bedriften, som gjør at Starbucks ikke kan kontrollere dem, men kan sette i gang tiltak for å forsøke å påvirke dem. For eksempel så er det en stor fordel for Starbucks Stavanger at de allerede før de startet opp hadde bygget opp en sterk merkevare.

...

Hvem er konkurrentene til Starbucks?
For at en bedrift skal kunne være konkurransedyktig og overleve er det nødvendig at den forholder seg til konkurrentene sine. Både konkurrenter som tilbyr samme produkter, eller substituerende produkter. Substitutter er produkter som ikke er identiske men som noenlunde dekker samme behov, og derfor kan påvirke markedsandelen til bedriften.

Starbucks Stavanger sine primærkonkurrenter er kaffebarer som ligger i Stavanger sentrum og området rundt. Substitutter kan være kafeer, barer, restauranter og kiosker. Videre i vår analyse av Starbucks sine konkurrenter har vi valgt å ta for oss to konkurrenter som vi anser som aktuelle, CoffeeBerry og Waynes Coffee. Disse er kaffebarer lokalisert sentralt i sentrum, ikke langt fra Starbucks.

...

Konkurranse mellom bedrifter i bransjen
For å utføre en konkurrentanalyse for Starbucks Stavanger, må man se på intensiteten til konkurransekreftene. Konkurranse mellom bedriftene er en av konkurransekreftene som anses å være en av de mest vesentlige. I noen bransjer er det noen få store bedrifter som dominerer og har nesten all makt, og de kan da bestemme prisnivå og varetilbud uten å ta stilling til konkurrentene. I bransjer som kaffebarbransjen derimot, er makten og markedsandelene jevnt fordelt, noe som fører til at bedriftene tyr til mer utradisjonelle metoder for å skille seg ut. Man må se på antall konkurrenter og forholdet mellom dem, trender i bransjen, differensiering av produktene, andel faste kostnader og størrelse på avviklingshindringer i en slik analyse.

Antall konkurrenter og forholdet mellom dem er med på å påvirke konkurransen i bransjen. Stavanger er en by med flere kaffebarer, noe som skaper en stor konkurranse internt i kaffebarbransjen. Starbucks Stavanger er markedsledende i flere av landene de er etablert i, men som nyetablerte i Stavanger har de enda behov for å tiltrekke seg kunder. Starbucks skiller seg ut ved å være en internasjonal kaffebar, i motsetning til både CoffeeBerry, som er en regional kaffebar, og Waynes Coffee, som er skandinavisk. Det vil gi Starbucks en fordel grunnet en allerede oppbygget merkevare. Starbucks har også en bedre beliggenhet i forhold til konkurrentene, da det ligger synlig og godt til på torget. De satser også tydelig på historie og atmosfære i sitt lokale, da mye av interiøret er bevart fra den tidligere banken som var lokalisert på samme plass. Dette vil gjøre at kundene føler en større tilhørighet til stedet, enn om den var innredet likt som de andre Starbucks kaffebarene rundt om i verden. Felles for de fleste kaffebarene i Stavanger er at de har en bred målgruppe, noe som øker konkurranseintensiteten betydelig... Kjøp tilgang for å lese mer

Starbucks Stavanger | Konkurrentanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.