Stanford Prison Experiment | Spørsmål og svar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Psykologi 1
  • 5
  • 4
  • 1138
  • PDF

Stanford Prison Experiment | Spørsmål og svar

Her finner du informasjon om forsøket "The Stanford Prison Experiment" fra 1971 gjennom 4 spørsmål med svar.

I oppgaven blir forsøkets oppsett og metodikk beskrevet. Videre blir det beskrevet forskjellen på de ulike rollene i forsøket, og hvilken atferd som kunne observeres hos fangene og fangevokterne. Kan man kritisere måten eksperimentet ble utført på?
Til slutt blir det beskrevet feilkilder i forsøket.

Lærers kommentar

Oppgave 1: Middels måloppnåelse Her har du fått med flere sentrale og relevante momenter. Noen momenter du også kunne tatt med: Hvordan «fangene» ble hentet/»arrestert», hvor mange dager forsøket egentlig skulle vare, men at det bla avsluttet etter kun 6 dager, beskrivelse av «fengselet», reglene som skulle gjelde i «fengselet». I tillegg burde du ha beskrevet mer om metodene som ble brukt, spesielt observasjon. Oppgave 2: Høy måloppnåelse Relevante og sentrale momenter, som du utdyper godt. Supert at du beskriver atferdsendringen/utviklingen, og at du har tatt med noen eksempler. Et enda bedre svar hadde inkludert enda flere eksempler. Du kunne også ha beskrevet forskjellene mellom rollene tydeligere i starten av oppgaven. Oppgave 3: Middels måloppnåelse Her nevner du flere relevante og sentrale momenter – flott! Du skulle ha utdypet de alle mer, samt vist til flere eksempler. Oppgave 4: Høy måloppnåelse Relevante og sentrale momenter, som du for det meste forklarer godt. Du bruker relevante fagbegreper på en hensiktsmessig måte – flott!

Innhold

Oppgave 1: Beskriv forsøkets oppsett og metodikk.

Oppgave 2: Roller og atferd: Hvilke forskjeller var det på rollene som fange og fangevokter? Hvilken atferd ble observert hos fangene og fangevokterne? Hva tror du lå til grunn for denne atferden?

Oppgave 3: Eksperimentet har blitt kritisert for måten det ble gjennomført. Hvorfor det? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 4: En feilkilde (skjevhet) er noe som påvirker forskningsresultatene på en slik måte at resultatene blir misvisende. For eksempel kan en feilkilde i forbindelse med observasjon være at utvalget ikke er representativt, eller at observatøren påvirkes av sin subjektivitet. Det var flere feilkilder i dette forsøket. Nevn noen av dem, og forklar hvorfor og hvordan de påvirket resultatet. Viktige stikkord her er: reliabilitet/pålitelighet, validitet, representativitet, subjektivitet.

Utdrag

Den første dagen var adferden til fangene veldig rolig og de gjorde alt de fikk beskjed om. Når dag 2 kom gjorde de opprør. De tok av seg tallene sine og stengte seg inne på rommene sine. De var sint og lei av fangevokterne. Fangevokterne responderte med å hente forsterkninger. De tok et brannslokningsapparat og sprutet på fangene. Deretter tok de av dem klærne og tok i fra dem sengene. Etter denne hendelsen begynte fangevokterne å generelt trakassere og skremme fangene.
De neste dagene begynte fangevokterne sitt forakt mot fangene å vokse, mens fangene ble mer underdanige. Bare 36 timer inn i forsøket begynte fange 8612 å lide av ukontrollert gråt, uorganisert tenking, raseri og en akutt emosjonell forstyrrelse. Han hadde et møte med vaktene der de bare sa at han var svak og sendte han tilbake til de andre. Da klikket det får 8612 og han begynte å skrike, for så å gå inn i et raseri som var helt ut av kontroll.
Mot slutten gjorde dette at fangene bare ble mer og mer underdanige, noe som førte til at vaktene ble mer aggressive og selvsikker pga. rollen de var i. Fangevokterne sin atferd endret seg veldig mye pga. de levde seg veldig inn i rollen. Faktisk ble en av tre fangevokterne antatt å ha utviklet sadistiske trekk mot slutten av eksperimentert. (Ukjent, 2016). Sammenlignet med fangevokterne, hadde fangene også levd seg inn i rollen. Dette kan vi se med at fangene ble svært passive, deprimerte og aksepterte i... Kjøp tilgang for å lese mer

Stanford Prison Experiment | Spørsmål og svar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Stanford Prison Experiment | Spørsmål og svar, har også lastet ned