Stamina Treningssenter | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Stamina Treningssenter | Caserapport

Dette er en caserapport vedrørende bedriften Stamina Treningssenter. Caserapporten inneholder en situasjonsanalyse som både tar for seg interne og eksterne betingelser. I tillegg legges det frem en grid i forbindelse med bedriftens produkt, og dernest kommer oppgavene inn å de 5 p'ene. Avsluttende legges det frem en tiltaksplan i forbindelse med bedriften.

Lærers kommentar

God case, kan utdype mer på noen av punktene, tok med noe unødvendig opplysninger.

Innhold

0.1 VALG AV BEDRIFT Side 1
1 SEGMENTERINGSVALG Side 3
1.1 Demografisk segmentering
1.2 Pysokgrafisk segmentering
1.3  Relasjonsbasert segmentering
2 SITUASJONANALYSE Side 4 og 5
2.1 Interne arbeidsbetingelser
2.2 Eksterne arbeidsbetingelser
2.3  SWOT
3 GRID Side 6
4 MARKEDSMIX Side 7
4.1 De fem p - ene
4.1.1 Produkt
4.1.2 Pris
4.1.3 Plass
4.1.4 Påvirkning
4.1.5 Personell
5 TILTAKSPLAN Side 8
6 SURVEY Side 9
7 KILDER Side 10

Utdrag

0.1 Valg av bedrift
STAMINA
Stamina er en landsdekkende kjede som består av treningssentre og tilbyr flere typer tjenester.
De består i dag av ca. 50 treningssentre og 40 helsetjenstebedrifter over hele Norge og har en omsetning på ca. 1,6 milliarder kroner.

...

1 Segmenteringsvalg
Vi deler ofte opp markedet i segmenter på mange forskjellige måter, avhengig av hva slags produkt/tjeneste vi skal forholde seg til. Hovedgrunnen til å segmentere er for å vite veldig grovt hvem som er aktuelle kunder, i dette tilfeller blir dette en veldig stor del av befolkningen ettersom alle er behov for fysisk aktivitet og god helse.

1.1 Demografisk segmentering
Konkret fakta vi vet om befolkningen (alder, kjønn, bosted, familiestørrelse …)
Kjønn: Markedet er kjønnsnøytralt, både menn og kvinner.
Alder: Ettersom Stamina har satt en aldergrense på 16 år på sine treningssenter vil aldersgruppen bli for alle som er 16 og oppover
Geografisk: Holder seg sentralt for kundegruppen. Gjør at vi når mest mulig potensielle kunder.

...

2 Situasjonsanalyse
En situasjons analyse blir brukt til å planlegge både langsiktig og kortsiktig for bransjen. Her analyserer vi forholdene innenfor bedriften (interne arbeidsbetingelser) og forholdene utenfor bedriften (eksterne arbeidsbetingelser)

2.1 Interne arbeidsbetingelser
Med interne arbeidsbetingelser mener vi arbeidsbetingelser bedriften selv kan påvirke, altså innad bedriften.

Personalet: Stamina har et dyktig personal som kan tilby PT-timer og veiledning innenfor trening og kosthold.
Ledelsen: Består av 5 kvalifiserte personer som har hver han ansvar for sin del av selskapet.

...

3 Grid
En grid skal vise hvordan forskjellige produkter ligger an forhold til pris, status og hverandre.
En grid kan også brukes for nye bedrifter til å finne ut hvor det er lurt å posisjonere seg. Akkurat innenfor denne bransjen finnes det allerede det meste av alle typer bedrifter, så nye oppstart av bedrifter her ville ikke har vært det smarteste, ved mindre man her et veldig unikt særpreg som vil tiltrekke seg kunder.

...

4 Markedsmix
Når vi snakker om markedsmix betyr dette en "mix" rundt prioriteringer innenfor enkelte områder - disse områdene er beskrevet med et konsept som kalles "de 4 P'ene”.

Markedsmix går utpå mix'en innenfor prioriteringer innen konkrete områder - disse kan enklere bli fremstilt ved bruk av fem hjelpemidler som alle begynner på p, derfor kalt de fem p - ene.

4.1 De fem p - ene
Som hjelp til å nå markedsmålene dine kan du bruke fem virkemidler eller verktøy. De fem virkemidlene begynner med bokstaven p og blir derfor kalt de fem p - ene. Kombinasjonen, eller miksen, av hvordan bedriften bruker disse p-ene, kan gi deg de konkurransefortrinnene du trenger for å vinne i markedet. Vi snakker altså om bedriftens markedsmiks.

...

5 Tiltaksplan
En tiltaksplan skal som regel fokusere på det som må gjøres for å redusere risikoen i en virksomhet, men i dette tilfellet ble det gitt å komme med en tiltaksplan som vil gi økt lønnsomhet.

1. Kjøpe opp konkurransen og etablere datterselskap
Konkurranse er desidert den rollen som spiller størst til at treningssentre går konkurs... Kjøp tilgang for å lese mer

Stamina Treningssenter | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.