Stabburet | Markedsinformasjon, -undersøkelser og -segmentering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 6
  • 2155
  • PDF

Caserapport: Stabburet | Markedsinformasjon, -undersøkelser og -segmentering

Dette er en prøvebesvarelse i Markedsføring og ledelse 1 som bruker Stabburet som case til å besvare oppgaver i forbindelse med markedsinformasjon, -undersøkelser og -segmentering. Oppgavene som ble gitt på prøven er i sammenheng med kapittel 5 og 6 i læreboken "Visjon 1" av Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen.

Utdrag

Stabburet er et stort og godt kjent selskap av ferdig mat/frossen mat. De har mange forskjellige typer til de aller fleste om man så er familie eller alene. Dette er noe som gjør dem ettertraktet. De har også tidligere vist at de er svært flittig når det kommer til reklamesanger på sin kjære Grandiosa. Grandiosa er en godt kjent pizza for de aller fleste, og det finnes flere forlige typer, noe som kanskje gjør det vanskeligere for forbrukeren å planlegge, og dette kan også være en grunn til at Jon Ording Haug som er markedssjef i Stabburet er kilder til en dreining mot økt impulskjøp.

1) Stabburet og forså vidt alle andre butikker har jo godt av en MIS undersøkelse. Dette er fordi det e ser på det større bilde av hvordan bedriften har det, ikke bare internt men også eksternt. Et MIS er også kaldt et MarkedsInformsjonsSystem.
MIS et en stor database av alle de nødvendige faktorene for at en bedrift skal klare seg, for planlegging og for å vite hvordan det går med bedriften.

I en MIS ser man først på de eksterne faktorene, dette kan være:
• Banker og lån givere
• Distributører og leverandører
• Konkurrenter

For få tak i den nødvendige informasjonen kan man lage rapporter, skrive referater, det vil også være relevant med media overvåkning og se på statistikker. Alt dette er metoder man kan bruke for å nå til den informasjonen som er relevant for akkurat din bedrift.

...

2) Hvis Stabburet tar en MIS og finner ut at de har ressursene til å produsere to nye smaker i typen «hjemmelagd» vil dette åpne opp for spørsmålet om markedsundersøkelser. En markedsundersøkelse er en vesentlig del av det arbeidet som utføres i forbindelse med en situasjonsanalyse. Grunnen til at en markedsundersøkelse er viktig er for å skaffe grunnlag for å treffe beslutninger og valg om eventuelle fremtidige handlinger og planer så godt som mulig. Det er også naturlig å vurdere kvaliteten på resultatet av beslutninger tatt for en stund siden å høste erfaringer fra dette. Vi har to hovedtyper markedsundersøkelser, dette er primærundersøkelser og sekundærundersøkelser.
Primærundersøkelser eller feltundersøkelser går ut på at bedriften skaffer ny informasjon direkte hos de/dem bedriften ønsker informasjon fra. Dette kan være å ha en spørreundersøkelse med personer, en sekundærundersøkelse så bruker bedriften informasjon som allerede er hentet av noen andre.

...

3) Alle bedrifter segmenterer etter hvem som er målgruppen. Og det som kanskje er viktigest å tenke når man skal segmentere er, «hvem ønsker du å nå ut til med akkurat ditt produkt?». Det er også viktig å vite så mye som mulig om segmenteringskriterier.
Altså når man skal segmentere befolkningen må man ta utgangspunkt i visse kriterier for å skille de enkelte segmentene.
Demografisk segmentering som går på alder, familie størrelse, etnisk opprinnelse, yrke og de tingene vi er, hvilken utdannelse man har eller nasjonalitet, da er også kjønn relevant.
Psykografisk segmentering går på verdier, personlighet og hvilken livstil man har... Kjøp tilgang for å lese mer

Stabburet | Markedsinformasjon, -undersøkelser og -segmentering

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.