Språkpolitikk fra 1900-tallet til i dag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 3
 • 1370
 • PDF

Sammendrag: Språkpolitikk fra 1900-tallet til i dag

Her finner du et sammendrag som tar for seg språkpolitikk i Norge fra 1900-tallet og frem til i dag. Oppgaven legger frem flere språkreformer som har blitt vedtatt i løpet av disse årene og går nærmere inn på de to offisielle skriftspråkene i Norge.

Oppgaven prøver å svare på spørsmålet:
"Hvorfor har vi to skriftspråk og hva forårsaket det?"

Lærers kommentar

Solid og godt svar!

Det er få andre som har gått så grundig inn i dette stoffet som du, og du gir en fin-fin oppsummering av hovedtrekkene i språkdebatten og -politikken på 1900-tallet. Stort mer er det vel ikke å tilføye.

Elevens kommentar

Et par språklige feil

Utdrag

Språkpolitikk fra 1900-tallet til i dag
I dag har vi to offisielle skriftspråk i Norge, nynorsk og bokmål. Hvorfor har vi to skriftspråk og hva forårsaket det? Etter unions løsrivelsen fra Danmark i 1814 var dansk forsatt det offisielle skriftspråket i Norge, men en ny periode skulle komme, nemlig nasjonalromantikken, det var en perioden som var først tydelig i Norge fra 1830-tallet, hvor hovedfokuset var å finne ”det norske”, og dermed ble det også viktig at nordmenn skulle få et eget norsk språk. Hvorfor fikk vi to skriftspråk når flertallet ville ha et norsk skriftspråk? Det var to debatter når det kom til utviklingen av det norske språket, der den ene gruppen ville fornorske det danske språket, mens den andre gruppen ville lage et helt eget norsk skriftspråk basert på det norske talemålet og det norrøne språket. To forfattere som er verdt å nevne er Knud Knudsen og Ivar Aasen som begge var aktive medlemmer av utviklingen av det norske språket, men støttet språkdebatten på ulike sider av språkstriden. Knudsen stod for fornorskingspolitikken og ville at det danske skriftspråket skulle fornorskes, altså Rigsmaalet, mens Ivar Aasen stod for Landsmaalet, hvor han tok dialektene i Norge som utgangspunkt for skriftnormen. På slutten av 1800-tallet ble språkdebatten en politisk sak i Norge, og det viktigst språkpolitiske vedtaket var det såkalte jamstillingsvedtaket av 1885. Med dette vedtaket ble Landsmaal og Rigsmaal likestilt som offisielle skriftspråk, som vi forsatt har frem til i dag.

Selv om slike formelle vedtak på slutten av 1800-tallet dannet to skriftspråk, var det på 1900-tallet at språkdebatten og språkpolitikken ble etablerte som en sterke politisk språkdebatt med de to offisielle skriftspråkene, samt at det var debatt om samnorsklinjen og dialektbruk i Norge... Kjøp tilgang for å lese mer

Språkpolitikk fra 1900-tallet til i dag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 11.10.2016
  Veldig hjelpsom! Litt lite om bakgrunn og språkdebatten, men super for 1900-tallet og utover.
 • 12.06.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  brabrabrabrabrabrabra